Βιωσιμότητα

Δέσμευση στην περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη

Στην Ayvens, πιστεύουμε ότι το κλειδί για το μέλλον μας είναι ένα: η υπεύθυνη συμπεριφορά. Πιστεύουμε επίσης ότι, με το να γινόμαστε μέρος της λύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την κοινωνική ανισότητα και όχι μόνο, μπορούμε να προσφέρουμε οφέλη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Παγκόσμια προσέγγιση

Δεσμευόμαστε σε μια ολιστική, παγκόσμια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων εκείνων που σχετίζονται με το τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), μια προσέγγιση που έχει τον πυρήνα της σε τέσσερις πυλώνες βιωσιμότητας. Με άλλα λόγια, οι πυλώνες αυτοί αποτελούν την κινητήριό μας δύναμη.

Διαμορφώνουμε το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας, με μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για τους πελάτες μας

Αποστολή μας είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα στην κινητικότητα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που τροφοδοτεί τις δραστηριότητές μας. Η Ayvens ηγείται της προσπάθειας για βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας λύσεις χαμηλών εκπομπών σε περισσότερους πελάτες από ποτέ. Στόχος μας έως το 2026 είναι το 50% των νέων αυτοκινήτων που θα παραδίδονται να είναι ηλεκτρικά οχήματα (EV), με τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) να αποτελούν το 40%. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, θα χρησιμοποιήσουμε το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας – πολλαπλή κινητικότητα (multi-mobility), κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS), συμβουλευτική και πολλά άλλα – για να επεκτείνουμε την εμβέλεια άλλων, λιγότερο επικεντρωμένων στο αυτοκίνητο, λύσεων κινητικότητας χαμηλών εκπομπών.

Εξερευνήστε πώς επιταχύνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα

Δραστηριοποιούμαστε προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας

Χάρη στην παγκόσμια εμβέλειά μας, το διευρυμένο επιχειρηματικό μοντέλο και τη μοναδική μας θέση ως ηγέτη στη βιώσιμη κινητικότητα, καταφέρνουμε να επιτύχουμε θετικό αντίκτυπο κατά μήκος της αλυσίδας αξίας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα στα Πεδία 1,2 και 3, με ρυθμό που συνάδει με τον κλιματικό στόχο που θέτει το σενάριο κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 (Net-Zero 2050), με πρώτο βήμα τη μείωση των συνολικών εκπομπών κατά 20% έως το 2030 (σε σύγκριση με το σημείο αναφοράς μας για το 2019). Παράλληλα, θα επικεντρωθούμε στη διασφάλιση υπεύθυνων προμηθειών, στη βελτίωση της κυκλικότητας στις δραστηριότητες συντήρησης και επισκευής και στην εκπλήρωση της κοινωνικής μας δέσμευσης.

Μάθετε περισσότερα για την παγκόσμια δέσμευσή μας για το ESG

Υπεύθυνη συμπεριφορά, όχι μόνο σε ενδοεταιρικό επίπεδο αλλά και προς τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

Η Ayvens, ως εταιρεία-ηγέτης του κλάδου, εισηγμένη στο χρηματιστήριο και υπό την εποπτεία της ΕΚΤ, παίρνει τις ευθύνες της πολύ σοβαρά: το ESG βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Στην Ayvens, δεσμευόμαστε ως προς τη συμμόρφωση με τις εξωτερικές ρυθμιστικές απαιτήσεις και την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου (όπως του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου υπολειμματικής αξίας και περιουσιακών στοιχείων και του κινδύνου διαχείρισης υποχρεώσεων), ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε βιώσιμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στον πλανήτη μας. Διαθέτουμε ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, υποστηρίζουμε τις βέλτιστες πολιτικές και πόρους της μητρικής μας εταιρείας, του ομίλου Societe Generale. Στόχος μας είναι το 100% των πελατών και των προμηθευτών μας να καλύπτεται από τις αξιολογήσεις KYC/KYS έως το 2030.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τον ηγετικό μας ρόλο

Ως εργοδότης, ενεργούμε υποστηρικτικά και υπεύθυνα

Στην Ayvens, αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερό μας κεφάλαιο και ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Σε εκείνους οφείλουμε την επιτυχία μας και εμείς με τη σειρά μας φροντίζουμε να θέτουμε την ευημερία τους ως προτεραιότητα. Μεταξύ άλλων, διασφαλίζουμε ένα συναρπαστικό περιβάλλον εργασίας, προσφέρουμε εξαιρετικές ευκαιρίες εξέλιξης και προωθούμε μια ποικιλόμορφη κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς (θέτοντας, επίσης, ως στόχο να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα κατέχουν το 35% των διοικητικών θέσεων στην Ayvens έως το 2030). Με λίγα λόγια, εργαζόμαστε αδιάκοπα για να παρέχουμε μια εξαιρετική εμπειρία για όλους, ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή τη θέση του καθενός. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της δέσμευσής μας για τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου.

Οι παγκόσμιες δεσμεύσεις μας για το ESG

Οι βασικοί στόχοι βιωσιμότητας για το 2026 μεμια ματιά.

50% *

Ποσοστό EV στις παραδόσεις νέων αυτοκινήτων.

vs 28% * το 2022. Στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, NO, CH

< 90 g/CO2/km

Εκπομπές CO2 από τον τρέχοντα στόλο μας.

vs 112 g/CO2/km το 2022

-35%*

Εσωτερικές εκπομπές CO2.

vs 2019 * Αφορά επαγγελματικά ταξίδια, χαρτί και απόβλητα.

Η δέσμευσή μας για μηδενικές εκπομπές στο SBTi

Ως υπεύθυνη επιχείρηση, ενεργούμε για να επιταχύνουμε την πρόοδο προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Σε αυτό το πλαίσιο, θέτουμε αυστηρούς στόχους μείωσης των εκπομπών με τον ρυθμό και στην κλίμακα που απαιτούνται από την επιστήμη του κλίματος. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στην εκστρατεία «Business Ambition for 1.5°C», όπου οι μεγαλύτεροι και ταχύτερα αναπτυσσόμενοι όμιλοι εταιρειών παγκοσμίως ευθυγραμμίζονται με τον στόχο του 1,5°C, συμβάλλοντας στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά το ήμισυ έως το 2030.

Επικεφαλής της εκστρατείας είναι η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), η οποία καθορίζει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον επιστημονικά τεκμηριωμένο καθορισμό στόχων και αξιολογεί ως ανεξάρτητος φορέας τους στόχους των εταιρειών, σε συνεργασία με το CDP, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων (WRI) και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF).

Ακολουθώντας το παράδειγμα της μητρικής μας εταιρείας 

Η Ayvens είναι περήφανη που είναι θυγατρική του ομίλου Societe Generale. Δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της μητρικής εταιρείας ως προς το ESG και να εφαρμόζουμε τις συμφωνίες και τους χάρτες που υπογράφονται από τον όμιλο Societe Generale σε όλες τις οντότητές μας. Έτσι, διασφαλίζουμε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και συμπεριφοράς, μπορούμε να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές, ποικιλόμορφο περιβάλλον εργασίας με σεβασμό και χωρίς διακρίσεις, για όλους τους συναδέλφους μας ανά τον κόσμο.

Περισσότερο «πράσινη» κινητικότητα, ανά στόλο

Αργά ή γρήγορα, κάθε διαχειριστής στόλου αντιμετωπίζει το εξής δίλημμα: να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση ή να ακολουθήσει την πεπατημένη; Στην Ayvens, πιστεύουμε ότι η βιώσιμη κινητικότητα πρέπει να είναι η εύκολη επιλογή για όλους τους εταιρικούς μας πελάτες. Έτσι, κάνουμε τον εξηλεκτρισμό του στόλου παιχνιδάκι.