Pravilnik o zasebnosti podatkov.

Vaša zasebnost je pomembna za nas in skupino Societe Generale, ki ji pripada Ayvens. To vprašanje je že dolgo naša prednostna naloga in v zvezi s tem smo uvedli stroga načela, zlasti v zvezi s Splošno uredbo o varstvu podatkov ("GDPR").

Evropska uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se namreč uporablja od 25. maja 2018 (v nadaljnjem besedilu: "GDPR"). Direktiva o varstvu podatkov ozavešča vse akterje v Evropski uniji in širše o številnih vprašanjih, povezanih z upravljanjem, uporabo in hrambo osebnih podatkov. V tem vrstnem redu je namen politike zasebnosti podatkov družbe ALD SA pojasniti, kako kot upravljavec podatkov zbiramo, hranimo, uporabljamo in razkrivamo vaše osebne podatke, ko uporabljate naše izdelke in storitve, naša spletna mesta ali sodelujete z družbo ALD SA. Ta pravilnik je namenjen pojasnjevanju naših praks zasebnosti.

1. Splošna načela.

ALD Automotive razume vaše pomisleke glede varovanja zaupnosti vaših osebnih podatkov. V nadaljevanju opisujemo način zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov in vaše pravice. Prosimo, da pazljivo preberete dokument, da bi bil postopek čim bolj pošten, pregleden in varen. Naslednja načela so osrednjega pomena za način obdelave vaših osebnih podatkov · Preglednost in poštenost: Kadar zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, vas obvestimo, kdo zbira in sprejema te podatke in razloge za tako ravnanje. Kadar to zahteva zakon, vedno prosimo za vašo predhodno privolitev (npr. pred zbiranjem občutljivih podatkov ali pošiljanjem materialov za neposredno trženje). Vaših osebnih podatkov nikoli ne uporabljamo za namene, ki niso združljivi s tukaj opisanimi cilji.

· Legitimnost: ALD Automotive ne zbira ali obdeluje osebnih podatkov brez zakonitega razloga. Vaše osebne podatke uporabljamo le za ustrezne poslovne namene (npr. zaradi zagotavljanja storitev, upravljanja odnosov s strankami, upravljanja voznih parkov strank ter za natančno izdajanje računov ali za namene trženja, ustvarjanja profilov uporabnikov zaradi boljšega servisiranja, za izvajanje anket o zadovoljstvu strank ali pripravo osnutkov poročil in zaradi izpolnjevanja zakonskih obvez).

· Načelo čim manjšega zbiranja: Zbiramo le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo za obdelavo, za namen kot je določeno v tem dokumentu. Občutljive podatke zbiramo le, kadar je to dopustno in pomembno. Izvajamo vse razumne ukrepe, da bi zagotovili, da so vaši osebni podatki točni, popolni in ažurni. · Zasebnost: Pri izvajanju obdelave osebnih podatkov si prizadevamo zagotoviti zasebnost. V ta namen izvajamo tudi presojo vplivov na zasebnost, da bi lahko zagotovili ustreznost naših zaščitnih ukrepov in varstvo vaših osebnih podatkov.

2. O nas.

Družba ALD Automotive je organizirana in obstaja v skladu s slovenskimi zakoni in ima sedež na: Letališka ulica 29a, 1000 Ljubljana

Ta pravilnik o zasebnosti se nanaša samo na obdelavo, ki jo izvaja družba ALD ali se izvaja v njenem imenu. Čeprav lahko naša spletna mesta vsebujejo povezave do drugih spletnih mest tretjih oseb, ne prevzemamo nobene odgovornosti za politike teh tretjih oseb v zvezi z osebnimi podatki ali za njihovo zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov.

3. Kako uporabljamo vaše osebne podatke in katere osebne podatke uporabljamo.

Družba ALD Automotive in vsaka od njenih strank kot upravljavci podatkov ali celo skupni upravljavci podatkov izvajajo nekaj postopkov obdelave osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje zakupnih pogodb in pravilno izvajanje njihovih dejavnosti. V zvezi s tem je družba ALD v nadaljevanju navedla namene, za katere izvaja obdelavo v okviru poslovnega odnosa s svojimi strankami:

Obdelava Upravljanje tretjih oseb.

Najemna pogodba - upravljanje odnosov z mednarodnimi strankami:

Upraviteljem zagotoviti orodja za upravljanje voznega parka.

Pravna podlaga obdelave Izvajanje pogodbe.

Vrsta uporabe

Obdelava Upravljanje tretjih oseb.

Dobavitelji

Pravna podlaga obdelave Izvajanje pogodbe.

Vrsta uporabe

Obdelava Boj proti pranju denarja, boju proti goljufijam/korupciji, terorizmu in navzkrižju interesov:

Družba ALD mora pri svojih strankah in potencialnih strankah upoštevati obveznost previdnosti z uporabo ustreznih nadzornih postopkov in ukrepov.

Pravna podlaga obdelave Pravna obveznost.

Vrsta uporabe

Obdelava Partnerji z belimi nalepkami:

Za omogočanje storitev upravljanja voznega parka s poročili in pripomočki, za ključne stranke in spremljanje mednarodnih voznih parkov ključnih strank lahko podatke delimo z našimi partnerji, ki uporabljajo bele oznake.

Pravna podlaga obdelave Izvajanje pogodbe.

Vrsta uporabe

Obdelava Zadovoljstvo strank/raziskava:

V zvezi z našimi izdelki in storitvami vam lahko pošljemo samo kvalitativne ankete, povezane z izvajanjem storitve.

Pravna podlaga obdelave Zakoniti interes.

Vrsta uporabe

Obdelava trženjski nameni:

Vaše podatke lahko uporabimo za to, da z vami na podlagi vašega soglasja, kadar je to primerno, stopimo v stik o novih ponudbah ali storitvah in posebnih ponudbah, za katere menimo, da bodo za vas dragocene, ali da vam pošljemo tržna sporočila ali glasila; lahko analiziramo vaš profil stranke in želje ter izvajamo večkanalne tržne kampanje prek samodejnih orodij, vas kontaktiramo prek SMS sporočil, e-pošte ali vam pošljemo brošure;

kampanje trženja / CRM, ki se izvajajo v imenu subjektov/ ali za mednarodne stranke.

Pravna podlaga obdelave Soglasje.

Vrsta uporabe

Obdelava Piškotki / merjenje občinstva:

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za izboljšanje našega spletnega mesta in storitev, za prilagoditev vaše izkušnje z nami ter za prilagoditev naših tržnih dejavnosti vašim potrebam in interesom.

Pravna podlaga obdelave Soglasje

Vrsta uporabe

4. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke.

Družba ALD Automotive hrani osebne podatke v aktivni bazi toliko časa, kolikor je potrebno za dosego cilja, ki je bil zastavljen ob njihovem zbiranju.

Obdobje hrambe zato najprej določi družba ALDAutomotive glede na operativne potrebe, ki so potrebne za izvajanje vsake posamezne najemne pogodbe, in ob upoštevanju morebitnih priporočil lokalnega organa za varstvo podatkov.

Vendar pa lahko zakonska in regulativna besedila določajo daljša obdobja hrambe. Nekateri zakoni tudi zahtevajo, da se dokumenti/informacije, ki vsebujejo osebne podatke, hranijo določeno obdobje za dokazne namene ali v pričakovanju morebitnega sodnega postopka, dokler zadevna tožba ne zastara. Na primer, v gospodarskih zadevah v zvezi z listinami o odgovornosti se obveznosti načeloma določijo v petih letih, če zanje ne veljajo posebni predpisi. Družba ALD je zato dolžna nekatere osebne podatke hraniti tudi po koncu izvajanja zakupnih pogodb, čeprav jih ne potrebuje več, in sicer v obliki tako imenovanih vmesnih arhivov.

Ob koncu teh obdobij so osebni podatki:

→ anonimizirani;

in/ali

→ izbrisani.

5. Komu lahko družba ALD Automotive posreduje vaše osebne podatke.

Družba ALD razume, da ne želite, da vaše osebne podatke posredujemo neposredno tretjim osebam za njihove trženjske namene brez vaše privolitve. Vendar pa mora družba ALD občasno uporabiti partnerje ali obdelovalce, da vam za zgoraj opisane namene zagotovi zahtevane storitve in boljšo izkušnjo. Zato omejujemo deljenje vaših osebnih podatkov na podlagi potrebe po seznanitvi na naslednji način:

6. Izvoz osebnih podatkov zunaj EGP.

Na splošno so vse podatkovne zbirke ALD v Evropski uniji. Vendar lahko družba ALD vaše osebne podatke iz Evrope prenese v države znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Države zunaj EGP morda ne zagotavljajo enake ravni zaščite, kot je na voljo v EGP. Če vaše osebne podatke prenesemo izven EGP, bomo zagotovili ustrezno raven zaščite v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Zato bo družba ALD pred prenosom vaših osebnih podatkov izven Evrope poskrbela za izvajanje zavezujočih poslovnih pravil (BCR) ali standardnih pogodbenih klavzul (SCC).

Vendar je Evropska komisija odobrila, da nekatere države zunaj EGP zagotavljajo v bistvu enakovredno zaščito kot zakonodaja o varstvu podatkov EGP, zato za izvoz osebnih podatkov v te jurisdikcije niso potrebni dodatni zaščitni ukrepi. Te države so navedene na spletni strani: https: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

7. Vaše pravice.

Za zaščito posameznikov, na katere se nanašajo obdelave osebnih podatkov, GDPR uvaja pravice. Zadevne pravice so naslednje:

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Pravica do dostopa.

Opis pravice Pridobite lahko informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in kopijo teh osebnih podatkov.

GDPR Člen Člen 15

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Pravica do popravka.

Opis pravice Če menite, da so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni, lahko zahtevate, da se ti osebni podatki ustrezno spremenijo.

GDPR Člen Člen 16

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Pravica do izbrisa (pravica biti pozabljen).

Opis pravice Zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

GDPR Člen Člen 17

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Pravica do omejitve obdelave.

Opis pravice Zahtevate lahko omejitev uporabe vaših osebnih podatkov.

GDPR Člen Člen 18

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Pravica do prenosljivosti podatkov.

Opis pravice Kadar je to zakonsko primerno, imate pravico, da se vam osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, vrnejo v razumljivi obliki.

GDPR Člen Člen 20

Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki Pravica do ugovora.

Opis pravice Obdelavi svojih osebnih podatkov lahko ugovarjate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

GDPR Člen Člen 21

Upoštevajte, da imate kadar koli pravico vložiti pritožbo pri pristojnem lokalnem nadzornem organu CNIL v Franciji.

Če želite uveljavljati zgoraj navedene pravice, boste politiko zasebnosti posameznih subjektov ALD našli na njihovih spletnih straneh:

V teh primerih so na voljo naslednje informacije: država + URL

8. Varnost in shranjevanje podatkov.

ALD Automotive varuje vaše podatke s tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi (vključno z izobraževanjem in usposabljanjem ustreznega osebja) pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo ali spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave.

Do vaših podatkov lahko dostopajo le tiste ekipe in zaposleni, ki jih morajo poznati v našem podjetju. V podjetju ALD Automotive skrbimo za izvajanje upravnih pravic in politik v našem podjetju ter z vsemi ukrepi zagotavljamo, da zaposleni, svetovalci in ponudniki storitev skrbijo za zaupnost vaših datotek.

9. Politika piškotkov in spletna mesta.

Družba ALD Automotive lahko zbira podatke s pomočjo piškotkov, da bi izboljšala uporabniško izkušnjo brskanja. Piškotki se med drugim uporabljajo za shranjevanje nastavitev in nastavitev, da bi prihranili čas, omogočili prijavo, preprečili goljufije, analizirali delovanje spletnega mesta in storitev, ki jih zagotavlja najemodajalec, ter pripravili statistiko obiska.

Za več podrobnosti si lahko ogledate naš pravilnik o piškotkih, če sledite tej povezavi: Pravilnik o piškotkih (ayvens.com)

10. Posodobitve tega pravilnika o zasebnosti.

Ta pravilnik o zasebnosti lahko občasno spremenimo, da bo skladen z novimi predpisi, zato ga redno preglejte. Če spremenimo ta pravilnik o zasebnosti, vas o tem obvestimo z obvestilom na domači strani naše spletne strani. To obvestilo je bilo nazadnje spremenjeno 27.5.2024.

11. Kako stopiti v stik z nami.

Če imate vprašanja, pritožbe ali pripombe glede te Politike o varovanju zasebnosti ali naših praks zbiranja informacij, pošljite dopis pristojni osebi pri ALD Automotive d.o.o. preko elektronskega naslova: GDPRzascitapodatkov@ayvens.com. Prav tako lahko vložite pritožbo pri Nadzornem organu države, v kateri se nahajate, če ste zaskrbljeni glede pogojev obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe ALD Automotive d.o.o. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.