Gorivo

Z nami ste v gibanju. Kjerkoli že ste.

Za plačevanje goriva lahko uporabljate kartici MAGNA in OMV, s katerima gorivo na poti natočite brez gotovine. Po potrebi lahko plačate tudi ostale dobrine, vezane na vozilo. Ayvens v vašem imenu poskrbi za plačilo in administracijo kartic. Kupljeni izdelki in druge storitve se obračunavajo konec vsakega meseca. Na podrobnem izpisku je razvidno kje, kdaj in koliko je bilo porabljeno za posamezno vozilo.

Izkoristite številne prednosti

 1. Administrativna podpora

  ALD Automotive izvaja vse formalnosti, ki se nanašajo na naročanje in zamenjavo kartic za gorivo.

 2. Enostavnost upravljanja

  Vse transakcije točenja goriva so zabeležene na mesečnem računu, neodvisno od ponudnika.

 3. Fleksibilnost

  Vi določate obseg uporabe vaše kartice za gorivo (plačevanje cestnin, pranje vozila in druge storitve).

 4. Varnost

  Vsaka kartica ima lastno PIN kodo. Izgubljene ali ukradene kartice se nemudoma blokirajo, izdamo pa vam novo kartico.

 5. Nadzor

  Zbirni mesečni račun vam omogoča učinkovito spremljanje vseh storitev ter hitro odkrivanje kakršnihkoli nepravilnosti. Nadzor porabe goriva za vsako vozilo je povsem enostaven.

Pokličite nas
Kontaktirajte nas