Mūsu kontakti

Sazinieties ar Ayvens

Aicinām Jūs izmantot zemāk atrodamo pieteikuma formu vai e-pastu, un mēs ar Jums sazināsimies!

Uzņēmuma rekvizīti Nosaukums: ALD Automotive SIA Adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija, Reģ.Nr.: 50003825931 PVN Nr.: LV50003825931 Banka un konta Nr.: Luminor Bank AS, LV62RIKO0000080849168, Tālrunis: +371 677 833 77 E-pasts: info.lv@ayvens.com

Kontakti

Mārtiņš Ivanāns Pārdošanas vadītājs Tālr.: +371 28 705 034 E-mail: Martins.Ivanans@ayvens.com

Māris Rozenšteins Pārdošanas vadītājs Tālr.: +371 26 384 297 E-pasts: maris.rozensteins@ayvens.com

Aigars Stankevičs Pārdošanas vadītājs Tālr.: +371 29294747 E-pasts: aigars.stankevics@ayvens.com

Mēs esam gatavi Jums palīdzēt
Ayvens komanda atbildēs uz Jūsu jautājumiem!

Sūdzības

Lūdzam izmantot pieteikuma formu vai sūtiet e-pastu uz: service.lv@ayvens.com.

Ārpustiesas strīdu risināšana

Strīdu ārpustiesas risināšanai fiziskās personas (patērētāji) var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, kas ir neatkarīga koleģiāla lēmējinstitūcija, kas, pamatojoties uz patērētāja iesniegumu, risina strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju.

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010 Tālr.: +371 65 452 554 E-pasts: ptac@ptac.gov.lv Mājas lapa: https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija