Rīcības un ētikas principi

Kopā ar Societe Generale pēdējos gados Ayvens ir cītīgi strādājis, lai stiprinātu savu korporatīvo kultūru, kas balstīta uz tās pamatvērtībām, ētiku un rīcības kodeksu. Ayvens galvenais mērķis ir nodrošināt, lai tā darbinieki ne tikai ievērotu rīcības kodeksu, bet arī konsekventi demonstrētu godprātību ikdienas darbībās.

Rīcības kodeksā ir uzsvērti vairāki galvenie principi, tostarp cilvēktiesību un vides aizsardzības veicināšana, interešu konfliktu un korupcijas novēršana, cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, tirgus integritātes ievērošana, datu aizsardzība, atbilstoša uzvedība attiecībā uz dāvanām un ielūgumiem, kā arī atbildīgs iepirkums.

Ayvens radās, ALD Automotive, globālajam mobilitātes tirgus dalībniekam, kas ietilpst Societe Generale grupā, iegādājoties LeasePlan.

ALD conduct and ethical principles.

Pamatojoties uz Francijas normatīvajiem aktiem ALD ir izstrādājis pretkorupcijas kodeksu, kas ir iekļauts ALD iekšējos noteikumos Francijā. ALD kodekss, kas reglamentē cīņu pret korupciju un tirgošanos ar ietekmi, apliecina ALD apņemšanos ievērot visaugstākos ētikas standartus.