Pilna servisa nomas noteikumi

Pilna servisa nomas noteikumi

Operatīvā līzinga (nomas) līguma vispārējie noteikumi juridiskām personām

Spēkā no 01.12.2020. - 08.06.2021.

Operatīvā līzinga (nomas) līguma vispārējie noteikumi fiziskām personām

Spēkā no 01.07.2021. - 18.03.2024.

Ayvens FLEX nomas līguma vispārējie noteikumi juridiskām personām

Spēkā no 07.05.2021. - 22.05.2022.

Spēkā no 23.05.2022. - 18.03.2024.

Ayvens Pirmslīzinga un citas īstermiņa nomas Vispārējie noteikumi juridiskām personām

Spēkā no 01.01.2023. - 18.03.2024.