Vērtībās balstīta kultūra

Mūsu kultūra

Ayvens cilvēki rada pievienoto vērtību mūsu darbam. Mūsu uzņēmumā apvienojas nozares speciālisti, kuru darbam ir milzīga loma. Mūsu kultūra ir spēcīgs atbalsts - visā, ko darām, mēs vadāmies pēc četriem pamatprincipiem: sadarbība, apņemšanās, zinātkāre un autentiskums.

Mēs sadarbojamies

Mēs strādājam kā viena komanda, izmantojot mūsu kolektīva prasmes un zināšanas un daloties ar labāko pieredzi mūsu uzņēmumā. Mēs aktīvi uzklausām citus, lai varētu piedāvāt vislabākos risinājumus un pakalpojumus iekšējiem un ārējiem partneriem, klientiem, kolēģiem.

Mēs apņemamies

Mēs pildām savus solījumus un nebaidāmies no izaicinājumiem. Mēs esam uzticami saviem kolēģiem, klientiem, piegādātājiem un regulatoriem.

Mēs esam zinātkāri

Mēs izzinām un izaicinām status quo, lai spētu pilnveidoties. Mēs nemitīgi meklējam iespējas mācīties un attīstīties. Mēs ieviešam jauninājumus un pielāgojamies dinamiskai videi, lai saviem klientiem vienmēr sniegtu labāko piedāvājumu.

Mēs esam autentiski

Mēs veidojam cieņpilnu un iekļaujošu darba vidi, kurā ikviens jūtas droši, kurā katrs var būt viņš pats. Mēs esam godīgi un atklāti viens pret otru. Mēs apzināmies, ka mūsu uzņēmuma daudzveidība ir mūsu spēks, lai kopīgi rastu risinājumus izaicinājumiem.

Mēs esam ar jums ikkatrā solī

Daudzveidība, vienlīdzība un iekļaušana (DE&I) ir mūsu Ayvens kultūras pamatā. Patiesībā mēs savas atšķirības uzskatām par vienu no mūsu lielākajām vērtībām. Pievienojoties mums, jūs kļūsiet par daļu no daudzveidīgas komandas progresīvā vidē; tādā, kurā ikvienam ir pieejamas vienlīdzīgas iespējas un kurā ikviens var justies patiesi piederīgs. Mēs vēlamies, lai mūsu kolēģi spētu attīstīties, justies droši un varētu būt viņi paši.

Mēs arī atzīstam , ka DE&I ir nepārtraukts process. Kopā mēs turpināsim veidot un attīstīt uzņēmumu, kas atspoguļo sabiedrību, kurā darbojamies. Tas palīdzēs mums radīt jaunas idejas, sniegt novatoriskus risinājumus un pieņemt labākus, izsvērtākus lēmumus, risinot ilgtspējīgas mobilitātes problēmu, kā pildīt arī mūsu solījumu būt atbildīgam darba devējam.

Ayvens DE&I ambīcijas

Mūsu komanda

Mēs nodrošinām dzimumu un kultūras daudzveidību un līdztiesību visos mūsu organizācijas līmeņos.

Mūsu darbs

Mēs iekļaujam DE&I mūsu politikās, procesos, uzvedībā un pārvaldībā, lai tā kļūtu par mūsu otro “es”.

Mūsu zināšanas

Mēs attīstām izpratni un zināšanas par DE&I tēmu, lai tās kļūtu par pamatu mūsu iekšējiem un ārējiem partneriem, klientiem, kolēģiem.