Eetilise käitumise koodeks.

Ayvens on koos Societe Generale’iga viimased paar aastat näinud vaeva põhiväärtustel, eetikal ja käitumiskoodeksil põhineva ettevõtluskultuuri tugevdamise nimel. Ayvensi peaeesmärk on tagada, et ettevõtte töötajad järgivad eetilise käitumise koodeksit ning tegutsevad järjepidevalt ausalt ka oma igapäevatoimingutes.

Eetilise käitumise koodeks tõstab esile mitu põhiprintsiipi, sealhulgas inimõiguste ja keskkonnakaitse, huvide konfliktide ja korruptsiooni ennetamise, rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse, turu terviklikkuse, andmekaitse, asjakohase käitumise kingituste ja kutsete puhul ning vastutustundliku hanketegevuse. ​ ​Ayvens sündis, kui kontserni Societe Generale kuuluv ülemaailmne liikuvust edendav ettevõte ALD Automotive omandas ettevõtte LeasePlan.

ALD eetilise käitumise koodeks.

ALD on kooskõlas Prantsuse seadusandlusega välja töötanud korruptsioonivastase koodeksi, mis kuulub Prantsusmaal lahutamatu osana ALD töökorralduse reeglite juurde. ALD korruptsioonivastast võitlust ja mõjuvõimuga kauplemist reguleeriv käitumiskoodeks annab tunnistust ettevõtte pühendumisest kõrgeimate eetiliste normide järgimisele.