Z ALD Automotive se stává Ayvens

ALD Automotive představuje Ayvens, novou globální značku mobility.

ALD Automotive představuje Ayvens, novou globální značku mobility.

Tato nová značka představuje další strategický milník v rozvoji společnosti od zahájení 3letého strategického plánu rozvoje, který byl představen v září roku 2023.

ALD Automotive, s.r.o. působí v České republice od roku 2002 a patří k lídrům na trhu, pokud jde o operativní leasing, finanční leasing, řešení udržitelné mobility, včetně elektrifikace vozového parku a správy vozového parku. Ve spojení vzájemně se doplňujících schopností a odborných znalostí vidí společnost příležitost vytvářet lepší mobilitu. Nová značka podporuje tento společný cíl tím, že definuje jedinečnou pozici společnosti na trhu a zdůrazňuje odlišnost, a hodnotu, kterou přináší zákazníkům ve všech segmentech. Slibuje tak zlepšení mobility ve smyslu zjednodušení a udržitelnosti.

Skupina Ayvens má nakročeno k tomu, aby se stala předním světovým poskytovatelem operativního leasingu, který kombinuje různá řešení udržitelné mobility. S největším podílem elektromobilů více značek na světě z celkového vozového parku 3,4 milionu vozidel spravovaných po celém světě si společnost klade za cíl vést cestu k čisté nule a dále utvářet digitální transformaci tohoto odvětví.

Nová sjednocující značka vytváří silnou identitu prostřednictvím:

Nového názvu a symbolu

Ayvens je zapamatovatelné, jednoduché, ale také určující jméno, které naznačuje cestu vpřed k pokroku. Je doprovázeno symbolem, který představuje tradiční společnosti, které se spojují jako jeden tým, pracující na společném cíli, se silným, stabilním základem a směrem vzhůru, plynulou formou symbolizující pokrok a dynamiku.

Ke jménu se hlásí světově uznávaný majoritní akcionář Société Générale, zastoupený na českém trhu finanční skupinou Komerční banky.

Nové grafické identity

Grafická identita vyjadřuje energii prostřednictvím přátelského, moderního písma spolu se zářivými, jedinečnými barvami inspirovanými přírodním prostředím a vytvořenými tak, aby vyhovovaly trhu. Radostná a dynamická ikonografie zachycuje podstatu mobility a ukazuje ji prostřednictvím zajímavých okamžiků, které jsou zakotveny v každodenním životě.

Nového sloganu značky

Better with every move vystihuje základní poslání společnosti poskytovat "lepší" mobilitu prostřednictvím neustálého pokroku pro zákazníky, firmy a planetu.