Asistenční služby

Zajistíme Vám mobilitu v každé situaci

Zajistíme Vám mobilitu v každé situaci

Ve spolupráci se smluvní specializovanou asistenční společností nabízíme svým klientům různé programy asistenčních služeb s rozsahem pro celé území Evropy. Naše programy zabezpečují kompletní bezplatnou asistenci v případě poruchy či nehody vozidla a také zapůjčení náhradního vozu zdarma (na dobu až 10 dní, podle sjednané varianty). Služby obvykle poskytujeme pro osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny, jejich přesný obsah je definován smlouvou.

Objednejte si asistenci

Objednejte si asistenci

Základní podmínkou pro bezplatné čerpání asistenčních služeb Ayvens je jejich objednání přes Ayvens Assistance: +420 848 455 555 (alternativní telefonní číslo pro volání z ciziny +420 261 104 517) nebo pomocí aplikace myAyvens Driver.

Vždy pomůžeme

Vždy pomůžeme

Ve snaze zajistit pomoc uživatelům vozidel i v případě, kdy nemají sjednanou výše uvedenou službu, jsme připraveni poskytnout základní rozsah nouzové asistence. Přímé náklady takového zásahu a dalších s tím spjatých služeb (například poskytnutí náhradního vozidla) jsou následně zákazníkům přefakturovány.

Nezapomeňte, že po absolvovaném asistenčním zásahu při nehodě je třeba neprodleně nahlásit pojistnou událost (pokud je Vaše pojištění sjednáno ve smlouvě). Pro nahlášení využijte on-line formulář Hlášení pojistné události nebo mobilní aplikaci myAyvens Driver.

Asistenční služby Ayvens