Finanční skupina Société Générale

Patříme do jedné z největších finančních skupin

Patříme do jedné z největších finančních skupin

Jako přední poskytovatel operativního leasingu pro firemní klientelu i soukromé osoby patříme současně do jedné z největších finančních skupin v eurozóně – Société Générale. Její aktivity spadají do třech základních oblastí:

Retailové bankovnictví a specializované finanční služby SG obsluhuje více než 30 milionů klientů po celém světě.

Globální služby investičního bankovnictví Z hlediska objemu spravovaných aktiv patří SG k největším evropským finančním uskupením.

Korporátní a investiční bankovnictví SG patří k vedoucím světovým bankám v oblasti eurokapitálových trhů, derivátů a strukturovaného financování.

Société Générale

Société Générale

Société Générale vstoupila na český trh už v roce 1982. Těží ze znalostí lokálního trhu a také využívá mezinárodních zkušeností napříč finanční skupinou. Jejím cílem je poskytovat klientům širokou nabídku služeb v rámci jedné finanční skupiny a pokrýt tak všechny finanční potřeby svých zákazníků. Klient a jeho potřeby jsou pro ni na prvním místě. Kromě nás do ní patří i následující společnosti:

logo-kb

Komerčni banka je jednou z největších bank na českém trhu a v regionu střední a východní Evropy. Je univerzální bankou, jejíž úspěch je založen na neustálém posilování vztahů se zákazníky. Díky své agilitě a schopnosti rychlých inovací produktů a služeb je schopna v každém okamžiku vyhovět měnícím se požadavkům svých klientů. Nabízí jim služby šité na míru. Toto úsilí o neustálé zlepšování služeb bylo mnohokrát odměněno oceněními, za nimiž stojí každodenní práce a osobní nasazení všech jejích zaměstnanců.

logo-modra-pyramida

Modra pyramida stavební spořitelna je moderní dynamická společnost zaměřující se na budování vztahu mezi klientem a finančním poradcem, která vedle tradičního stavebního spoření a úvěrů na bydlení nabízí řadu dalších bankovních a pojišťovacích produktů.

logo-kb-penzijni-spolecnost

KB Penzijni společnost nabízí důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je provozováno v Transformovaném fondu.

logo-kb-factoring

Factoring KB je největší faktoringová společnost na českém trhu. Jako vedoucí hráč na tomto trhu poskytuje kompletní služby odkupu, správy, inkasa a financování pohledávek.

logo-essox

ESSOX nabízí financování nákupu automobilů, zboží a služeb, hotovostní úvěry i kreditní karty. Na vysoce konkurenčním trhu si dokázal ESSOX vybudovat pozici jedné z nejvýznamnějších nebankovních finančních institucí.

logo-kb-pojistovna

Komerčni pojišťovna nabízí ve Skupině KB nejen služby v oblasti pojištění, ale také zajímavé flexibilní kombinace pojištění a investic. Kromě známého produktu Vital Invest nabízí také nejrůznější formy životního pojištění, cestovní pojištění i pojištění úrazu či zneužití platebních karet.

logo-equipment

SG Equipment Finance Czech Republic se specializuje na financování těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, high-tech, letecké techniky a nemovitostí. V rámci produktové nabídky poskytuje finanční i operativní leasing, splátkový prodej a nebankovní úvěr.

Klíčovými hodnotami Skupiny SG jsou klient, týmový duch, inovace, zodpovědnost a závazek.