Informace pro obchodní partnery

Povinností poskytovatele služeb (zhotovitele díla apod.) je zavádět nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti služeb včetně informačních systému a dat objednatele. Z těchto důvodů jsou zde pro vás k dispozici Smluvní ustanovení pro ochranu informačních systémů a dat.