Pojištění

Výhody pojištění

Výhody pojištění

Součástí vybraných finančních produktů Ayvens je také komplexní pojištění vozidla, které zajistí Váš klid a bezpečí.

Jaké výhody to přináší?

Jaká pojištění jsou součástí naší standardní nabídky?

Jaká pojištění jsou součástí naší standardní nabídky?

Havarijní pojištění vozidla Pojištění je platné na geografickém území Evropy a lze ho standardně uzavřít pro spoluúčast na pojistných událostech ve výši: • 5 %, min. 5 000 Kč • 10 %, min. 10 000 Kč

Pojištění vozu dle zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb. (tzv. „povinné ručení“) Dokladem o uzavření tohoto pojištění je platná mezinárodní automobilová karta (tzv. „zelená/bílá karta“). Pojištění platí ve státech uvedených na zelené/bílé kartě. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je stanoveno zákonem, je povinné a kryje škody, které způsobíte na cestách třetím osobám při újmě na majetku anebo při újmě na zdraví.

Obě pojištění jsou u všech našich vozů součástí standardní kalkulace.

Jaká další doplňková pojištění nabízíme?

Jaká další doplňková pojištění nabízíme?

Svým klientům umožňujeme uzavřít další doplňková pojištění spjatá s havarijním pojištěním, a to například:

Pojištění skla/skel Pojištění se vztahuje na veškerá obvodová výhledová skla vozidla.

Připojištění náhradního vozidla Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů na nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v důsledku poškození pojištěného vozidla v přímé souvislosti s havárií vozidla.

Pojištění s likvidací GAP Jedná se o nadstandardní produkt v případě totální škody nebo krádeže vozidla. Výpočet pojistného plnění není stanoven na obecnou cenu vozidla, ale na pořizovací cenu, případně účetní hodnotu vozidla určenou k poslednímu dni v měsíci, ve kterém došlo k pojistné události v závislosti na typu finanční služby.

Co dělat v případě problémů na cestách?

Co dělat v případě problémů na cestách?

Rychlý servisní průvodce Ayvens