Full Service Leasing

Vše v jednom

Vše v jednom

Full Service Leasing je naším vlajkovým produktem. Za dobu své existence mnohokrát obdržel ocenění v prestižních soutěžích Zlatá koruna, Fleet Award a Fleet Derby. Těší se velkému zájmu klientů z řad firem, živnostníků nebo soukromých osob. S tímto produktem bude správa Vašeho vozového parku probíhat bez starostí, a to bez ohledu na to, zda si vyberete vozidla osobní nebo užitková. Kromě výhod, jež poskytuje klasický operativní leasing, totiž v sobě Full Service Leasing zahrnuje veškeré služby spojené s provozem vozů, jejich údržbou a servisem, vyjma pohonných hmot a provozních kapalin.

Otevřená nebo uzavřená varianta

Otevřená nebo uzavřená varianta

Full Service Leasing nabízíme ve variantách uzavřené nebo otevřené kalkulace. V případě uzavřené kalkulace je měsíční splátka po celou dobu trvání smlouvy fixní. Otevřená kalkulace zahrnuje konkrétní schválené náklady na provoz a údržbu vozidel, ale její výše není konstantní. V obou případech je měsíční splátka plně nákladová položka a je daňově uznatelná. Její výše je odvislá nejen od výběru požadovaných služeb, ale také od konkrétního výběru vozů a podmínek jejich pronájmu, kam spadá preferovaná doba nájmu a kilometrový nájezd. Po ukončení smlouvy užívaná vozidla jednoduše vrátíte do Ayvens, případně si u nás vyberete nové modely pro zajištění své další mobility.

Proč operativní leasing od Ayvens?

Co zahrnuje Full Service Leasing?

Přesná skladba služeb je variabilní a připravuje se vždy podle přání zákazníka. Fixní měsíční splátka standardně zahrnuje:

Jak uzavřít Full service leasing?

Jak uzavřít Full service leasing?

Obchodní poradci jsou připraveni zodpovědět Vám veškeré dotazy, které se týkají produktu, i nastavit smluvní podmínky nájmu. Pokud jste klientem Komerční banky, můžete k uzavření operativního leasingu využít služeb bankovních poradců.