Kuro ir pakrovimo kortelė

Kreditinė kuro kortelė

Su Ayvens išduota kreditine kuro kortele Jūs galėsite atsiskaityti už kurą bei kitas degalinėje įsigytas, su automobilio eksploatacija susijusias, prekes (pvz. langų apiplovimo skystį) bei suteiktas paslaugas (pvz. plovimas)

Sąskaitos už įsigytas prekes ir/ar suteiktas paslaugas bus išsiųstos Jūsų įmonei kartu su mėnesio sąskaitomis

Nepamirškite prieš kiekvieną atsiskaitymą kreditine kuro kortele (prieš suvedant PIN kodą į POS terminalą) įvesti teisingą automobilio ridą (jeigu to yra prašoma) Siekdami apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo Jūsų kreditine kuro kortele, visada laikykite PIN kodą saugioje vietoje arba tiesiog išmokite jį atmintinai Jeigu pamiršote arba pametėte savo PIN kodą, Ayvens išduos Jums naują kuro kortelę ir/arba pakartotinai išsiųs naują PIN kodą.

SVARBU!

Turėdami CIRCLE K Europe kreditinę kuro kortelę galėsite ja sumokėti visose degalinėse (taip pat ir už Lietuvos ribų), pažymėtose Routex ženklu. Daugiau informacijos pateikiama https://www.circlek.lt/www.routex.com arba https://www.circlek.eu/. Visas CIRCLE K degalines Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje galite rasti ir internetinėje mobilioje aplikacijoje MyAyvens.

Jei PRARADOTE kreditinę degalų kortelę: VISUOMET apie įvykį informuokite Ayvens tą pačią arba sekančią darbo dieną Klientų aptarnavimo telefonu Nr. +370 5 24 777 68 jeigu įvykis įvyko nedarbo valandomis, NEDELSINT informuokite Kuro Tiekėją ir užblokuoti savo kreditinė degalų kortelę: CIRCLEK (24/7) - trumpuoju Tel.Nr. 1877 NESTE (24/7) - Tel.Nr. + 370 5 212 33 57