Vedami tvirtų vertybių

Mūsų kultūra

Ayvens svarbiausi yra žmonės. Mūsų įmonėje dirba geriausi mobilumo pramonės talentai siekdami padaryti reikšmingą poveikį. Mūsų įmonės kultūra padeda mums šioje kelionėje, nes visuose savo darbuose vadovaujamės keturiais pagrindiniais principais.

Mes bendradarbiaujame

Dirbame kaip viena komanda, panaudodami savo kolektyvines žinias ir dalindamiesi gerąja patirtimi visoje įmonėje. Aktyviai klausomės kitų, kad galėtume pasiūlyti geriausius sprendimus ir paslaugas visoms suinteresuotosioms šalims.

Laikomės įsipareigojimų

Vykdome savo pažadus ir nevengiame iššūkių. Esame patikimas partneris savo kolegoms, klientams, tiekėjams ir reguliavimo institucijoms.

Mums įdomu

Užduodame klausimus ir kvestionuojame status quo, kad galėtume nuolat tobulėti. Ieškome tiek vidinių, tiek išorinių galimybių mokytis. Nuolat diegiame naujoves ir esame lankstūs, kad savo klientams visada galėtume pateikti geriausius sprendimus.

Esame autentiški

Kuriame pagarbią ir įtraukią darbo aplinką, kurioje kiekvienas jaučiasi saugus į darbą atnešdamas savo tikrąjį "aš". Esame sąžiningi ir skaidrūs vieni su kitais. Pripažįstame, kad mūsų įvairovė yra mūsų stiprybė, nes iššūkius sprendžiame kartu.

Su Jumis kiekviename žingsnyje

Įvairovė, lygybė ir įtrauktis (angl. DE&I) yra mūsų kultūros dalis. Savo skirtumus laikome vienu didžiausių privalumų. Prisijungę prie mūsų, tapsite įvairialypės komandos dalimi progresyvioje aplinkoje; tokioje, kurioje kiekvienas gali naudotis lygiomis galimybėmis ir jaustis tikra komandos dalimi. Siekiame, kad visi mūsų kolegos klestėtų, jaustųsi saugūs ir būtų savimi. Tačiau taip pat pripažįstame, kad tai yra nuolatinis procesas. Kartu ir toliau kursime bei puoselėsime įmonę, atspindinčią bendruomenę, kurioje veikiame. Tai ne tik padės mums generuoti naujas idėjas, teikti inovatyvius, subalansuotus pasiūlymus sprendžiant tvaraus judumo iššūkį, bet ir yra svarbiausia mūsų pažado būti atsakingu darbdaviu dalis.

Ayvens DE&I ambicijos

Mūsų komandos sudėtis

Siekiame užtikrinti lyčių ir kultūrinę įvairovę visuose mūsų organizacijos lygmenyse.

Mūsų darbo metodai

Įvairovės, lygybės, įtraukties principų įtvirtinimas įmonės procesuose, valdyme, bendravime siekiant, jog tai taptų įprastu ir natūraliu elgesio modeliu.

Mūsų žinios

Su visomis vidinėmis ir išorinėmis suinteresuotosiomis šalimis plėtoti ir įtvirtinti supratimą ir žinias įvairovės, lygybės, įtraukties temomis.