Pakaitinis automobilis

Informacija apie paslaugą

Ši paslauga yra pasirenkama. Norėdami sužinoti, ar ji yra įtraukta į sutartį, prašome kreiptis į savo įmonės vadovybę.

ALD Automotive Jūsų automobilio reguliariųjų techninių aptarnavimų ar remonto darbų metu, siūlo išsinuomoti pakaitinį automobilį patraukliomis sąlygomis tuo atveju, jeigu Sutartyje nėra numatytas nemokamas pakaitinio automobilio suteikimas arba jeigu pakaitinis automobilis yra eksploatuojamas ilgiau nei numatytas nemokamo naudojimo dienų skaičius;

Jeigu Jums reikalingas pakaitinis automobilis, prašome susisiekite su mumis telefonu ar elektroniniu paštu darbo dienomis (nuo 8:30 iki 17:00val.):
ALD Klientų aptarnavimas: Tel. Nr.: +370 5 24 777 68 El. paštas: service.lt@aldautomotive.com

SVARBU! Pakaitinio automobilio užsakymas turi būti patvirtintas Jūsų įmonės vadovybės.