Elgesio ir etikos principai.

Pastaruosius kelerius metus „Ayvens“ kartu su „Societe Generale“ uoliai dirbo, kad sustiprintų įmonės kultūrą, pagrįstą pagrindinėmis vertybėmis, etika ir elgesio kodeksu. Svarbiausias „Ayvens“ tikslas – užtikrinti, kad jos darbuotojai ne tik laikytųsi elgesio kodekso, bet ir nuosekliai demonstruotų sąžiningumą savo kasdienėje veikloje.

Elgesio kodekse pabrėžiami keli pagrindiniai principai, įskaitant žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos skatinimą, interesų konfliktų ir korupcijos prevenciją, kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, pagarbą rinkos vientisumui, duomenų apsaugą, tinkamą elgesį dovanų ir kvietimų atžvilgiu bei atsakingą tiekimą.

Ayvens“ atsirado „LeasePlan“ įsigijus „ALD Automotive“ – pasaulinį judumo rinkos dalyvį, priklausantį „Societe Generale“ grupei.

ALD elgesio ir etikos principai.

Visiškai laikydamasi Prancūzijos įstatymų, ALD parengė antikorupcinį kodeksą, kuris įtrauktas į ALD vidaus taisykles Prancūzijoje. ALD kodeksas, reglamentuojantis kovą su korupcija ir prekyba poveikiu, patvirtina ALD įsipareigojimą laikytis aukščiausių etikos standartų.