Správanie a etické zásady.

Ayvens spolu so Societe Generale v posledných rokoch usilovne pracuje na posilnení svojej firemnej kultúry založenej na základných hodnotách, etike a kódexe správania. Hlavným cieľom spoločnosti Ayvens je zabezpečiť, aby jej zamestnanci nielen dodržiavali kódex správania, ale aj dôsledne preukazovali bezúhonnosť pri svojich každodenných činnostiach.

Kódex správania zdôrazňuje niekoľko kľúčových zásad vrátane podpory ľudských práv a ochrany životného prostredia, predchádzania konfliktom záujmov a korupcii, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, dodržiavania integrity trhu, ochrany údajov, vhodného správania v súvislosti s darmi a pozvaniami a zodpovedného obstarávania.

Spoločnosť Ayvens vznikla akvizíciou spoločnosti LeasePlan spoločnosťou ALD Automotive, globálnym hráčom v oblasti mobility, ktorý je súčasťou skupiny Societe Generale.

správanie a etické zásady ALD.

V plnom súlade s francúzskymi zákonmi spoločnosť ALD vypracovala protikorupčný kódex, ktorý je začlenený do interných predpisov spoločnosti ALD vo Francúzsku. Kódex ALD upravujúci boj proti korupcii a obchodovaniu s vplyvom je dôkazom jej záväzku dodržiavať najvyššie etické normy.

správanie a etické zásady spoločnosti LeasePlan.

Spoločnosť LeasePlan vypracovala vyhlásenie o modernom otroctve a vyhlásenie o oznamovaní nekalých praktík ako súčasť svojho záväzku dodržiavať vysoké etické normy.