Účtovanie

operatívneho leasingu

Zmena IFRS a US GAAP účtovných štandardov

Od 1. januára 2019 sa mení spôsob účtovania prenajatého majetku (vrátane operatívneho leasingu) v hodnote viac ako 5.000 USD s dĺžkou prenájmu viac ako 1 rok.

Okrem účtovania prenajatého majetku v rámci Súvahy (už ako majetok) sa mení aj analytika účtovania nákladov vo Výsledovke - a to oddelené rozlíšenie odpisov, úrokov a služieb. Účtovanie operatívneho leasingu tak bude rovnaké ako účtovanie finančného leasingu.

POZOR: Táto zmena sa netýka firiem, ktoré svoje účtovníctvo vedú iba v lokálnych-slovenských účtovných štandardoch.

Finančné dopady

Nové účtovné štandardy budú mať dopad na viacero finančných ukazovateľov pozitívne aj negatívne.

Napríklad ukazovateľ EBITDA zaznamená zvýšenie, kým ukazovatele solventnosti a zadĺženia budú ovplyvnené negatívne. Okrem finančného dopadu očakávame aj zvýšenie administratívnych nákladov spojených najmä s účtovaním vačšieho počtu položiek/majektu (napríklad áut) v dlhodobom prenájme.

Ako začať so zmenou účtovania ?

  1. Identifikácia

    Najdôležitejšík krokom je identifikácia majetku v prenájme (operatívny leasing), ktorého sa táto zmena účtovania bude týkať. Základné charakteristiky sú nasledovné:

  2. Dáta

    Následne je potrebné získať o danom majetku a súvisiacich záväzkoch týkajúcich sa prenájmu/leasingu všetky informácie potrebné pre kalkuláciu a zaúčtovanie. Tieto dáta sú najmä:

  3. Účtovanie

    Predtým ako sa daný majetok zaúčtuje je potrebné prepočítať jeho aktuálnu finančnú hodnotu (net present value) ako aj aktuálnu hodnotu súvisiaceho záväzku z prenájmu/leasingu. Na danú kalkuláciu sa buď použije jednoduchý Excel (ponúkame nižšie), alebo software/modul v rámci účtovníctva.

Ayvens ponúka pomoc

nielen v oblasti dát, ale aj v prípave podkladov pre účtovanie

využite skúsenosti nášho teamu poradenstva.

Dáta

Všetky potrebné dáta sú pre našich klientov dostupné v rámci online FleetReportingu. V prípade, že ešte nemáte prístup - prosím kontaktujte nás.

IFRS a US GAAP kalkulačka

Pre našich klientov sme pripravili jednoduchú kalkulačku (Excel) pre orientačný prepočet dát do účtovníctva. Vstupom sú dáta ohľadom auta na 36 a 48 mesačný operatívny leasing a výstupom dáta pre zaúčtovanie majetku, záväzku a nákladov v IFRS a USGAAP štandardoch.

Naši špecialisti na mobilitu sú tu pre vás

Kontaktujte nás
Vyplňte, prosím, formulár a naši pracovníci vas budú obratom kontaktovať
Zavolajte nám na +421 2 206 49 200
Sme vám plne k dispozícii počas štandardných pracovných hodín