Sme Ayvens

Svetový líder v oblasti poskytovania udržateľnej mobility.

Sme spoločnosť Ayvens, globálny líder v oblasti udržateľnej mobility. Vo svete, ktorý potrebuje intuitívnejšie a udržateľnejšie spôsoby pohybu, sme odhodlaní zlepšiť plynulosť života všetkých našich zákazníkov, od veľkých spoločností až po súkromné osoby. Veríme, že aj my vytvárame cesty, ktoré vám vyčarujú úsmev na tvári.

Mobilita sa vyvíja

Globálne megatrendy, od elektrifikácie po digitalizáciu, menia spôsoby nášho pohybu. Nové služby a noví účastníci trhu menia ekosystém mobility. Dochádza k posunu od vlastníctva vozidiel k ich používaniu, čo vytvára zaujímavé príležitosti na rast pre ambicióznych hráčov, ako sme my.

Ako nesporný líder v našom odvetví máme jedinečnú pozíciu na uvoľnenie hodnoty v novom svete mobility. Nakupujeme, financujeme a spravujeme nové vozidlá pre zákazníkov na celom svete, pričom poskytujeme flexibilné, bezproblémové a komplexné lízingové služby s typickou dobou trvania zmluvy tri až štyri roky. Vďaka našej širokej ponuke produktov, kanálov a značiek poskytujeme bezproblémové riešenia, ktoré uvoľňujú slobodu mobility.

Ayvens v číslach

15.700

Zamestnancov

3,4 mil.

Vozidiel v správe

500.000

Elektrických vozidiel

44

Krajín

Naším cieľom je stať sa vedúcim globálnym hráčom v oblasti udržateľnej mobility

Naši ľudia

V spoločnosti Ayvens rozhodujú naši ľudia. Podporujeme kultúru založenú na hodnotách ako je rozmanitosť a rozvoj talentov. Vytvárame inkluzívne prostredie, ktoré podporuje pohodu a angažovanosť všetkých. Investujeme do rastu a rozvoja, aby všetci naši zamestnanci mohli každý deň podávať čo najlepšie výkony.

Naše zásady udržateľnosti

Zodpovedné konanie je kľúčom k našej budúcnosti a veríme, že prístup spoločnosti Ayvens k udržateľnosti, vrátane ESG a ďalších aspektov, nám pomôže vytvoriť hodnotu pre nás všetkých. Všetko sa začína naším záväzkom - dekarbonizovať mobilitu. Sme lídrom v našom odvetví, v poskytovaní riešení pre ekologickejšiu mobilitu.

Digitálne riešenia

Zákazníci dnes očakávajú digitálne riešenia. Ayvens budovaním digitálnej platformy pre mobilitu (vrátane aplikácií, digitalizácie obchodných procesov a lepšej konektivity) sa snaží práve o to uspokojiť tieto individuálne potreby a zjednodušiť mobilitu pre všetkých.

Vznik Ayvens

Spoločnosť Ayvens vznikla akvizíciou spoločnosti LeasePlan spoločnosťou ALD Automotive, globálnym hráčom v oblasti mobility, ktorý je súčasťou skupiny Societe Generale. Spojením našich vzájomne sa dopĺňajúcich schopností a odborných znalostí sme videli príležitosť na zmenu koncepcie mobility, ako ju poznáme.

Riešime mobilitu

Naša ponuka zahŕňa nielen financovanie, ale aj služby ako je správa vozového parku, krátkodobé prenájmy a celkové riešenia mobility pre veľké spoločnosti, malé a stredné podniky, profesionálov a súkromné osoby. S 15 700 zamestnancami pôsobiacimi v 44 krajinách, 3,4 miliónmi vozidiel po celom svete a pomáhame zlepšovať život a podnikanie.

Naša doterajšia cesta

1963 V Amsterdame je založená spoločnosť LeasePlan.

1968 V Paríži je založená spoločnosť ALD Automotive ako dcérska spoločnosť skupiny Societe Generale.

2022 ALD Automotive oznamuje plánovanú akvizíciu spoločnosti LeasePlan.

2023, 22. mája Uzavretie a formálne dokončenie akvizície.

2023, 16. októbra Rozhodnutie o premenovaní zlúčenej spoločnosti na Ayvens.

Naša budúcnosť

Ambíciou spoločnosti Ayvens je byť globálnym lídrom v oblasti udržateľnej mobility. Predpokladom sú pevné základy dvoch lídrov v oblasti lízingu automobilov, čaká nás však ešte veľa tvrdej práce, kým dosiahneme náš cieľ. Našou hlavnou myšlienkou je zlepšiť život našich firiem a ľudí na celom svete tým, že umožníme bezproblémovú, udržateľnú a dostupnú mobilitu.

PowerUP 2026

V roku 2023 sme spustili PowerUP 2026: strategický plán spoločnosti Ayvens na využitie našej jedinečnej vedúcej pozície, formovanie budúcnosti mobility a dosiahnutie dokonalosti. Znie to ambiciózne? To preto, že je - ale nikdy sa nevyhýbame výzvam. Najmä pokiaľ ide o naše štyri priority programu PowerUP.

PowerUP pre klientov

Našim klientom sa snažíme uľahčiť udržateľnú mobilitu. Naším cieľom je byť lídrom a ponúkať komplexné služby s najširším dosahom na klientov a geografickým pokrytím, ako aj najväčšími distribučnými možnosťami (prostredníctvom viac ako 430 partnerstiev s výrobcami originálneho vybavenia a ďalšími subjektmi).

Poskytovaním možnosti voľby - vo všetkých segmentoch klientov a prostredníctvom prístupu digitálny spotrebiteľ - sa snažíme inovovať a plniť vyvíjajúce sa požiadavky trhu. Naše zameranie na mobilitu ako službu (MaaS), zákaznícku skúsenosť, lízing viacerých cyklov a digitálne služby nastaví nové štandardy v odvetví.

Prevádzková efektívnosť PowerUP

Základom našej stratégie je efektívnosť. Snažíme sa o bezproblémovú integráciu našich dvoch starších spoločností a maximalizáciu spoločných synergií. Využijeme naše vedúce postavenie na trhu na využitie sily rozsahu na zníženie nákladov a zvýšenie hodnoty. A sme odhodlaní dosiahnuť najlepšiu úroveň prevádzkovej efektívnosti vo svojej triede vybudovaním najefektívnejšej, škálovateľnej a globálnej prevádzkovej platformy.

Zodpovednosť PowerUP

Environmentálne, sociálne a riadiace aspekty (ESG) a riadenie rizík sú základom našej stratégie. Budeme naďalej udávať smer k udržateľnej mobilite tým, že budeme klientom vždy radiť pri výbere ekologicky šetrných riešení, pričom naše odhodlanie odráža aj náš záväzok k prechodu na elektrické vozidlá a ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie. Budeme tiež investovať do našich zamestnancov a talentov, podporovať kultúru zodpovednosti a zodpovedne riadiť riziká.

Ziskovosť PowerUP

Naše finančné ciele odrážajú ambíciu našej spoločnosti rásť a zároveň podstatne zvýšiť prevádzkovú efektívnosť na najlepšiu úroveň vo svojej triede a udržať si silnú kapitálovú pozíciu. Naším cieľom je využiť našu jedinečnú konkurenčnú pozíciu na zvýšenie ziskovosti a dosiahnutie silných finančných výsledkov.