Poistenie a OD program

ABC poistenia

Pravidlá poistenia a OD programu

Poistenie vozidiel, alebo kryte škodových udalostí v rámci OD programu má svoje pravidlá. Pre ľahšiu orientácie preto uvádzame viacero informácií, ktoré vám uľahčia orentáciu a rozhodovanie. Priame riešenie nehôd a poškodení je v rukách Zákazníckeho Kontaktného Centra ZKC a interného teamu pre poistenie a OD program.

PZP poistenie

Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je 5 miliónov € pre škody na zdraví a 2 milióny € pre vecné škody.

Havarijné poistenie a OD Program

Havarijné poistenie: zahŕňa poistenie všetkých rizík (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie) s územnou platnosťou na geografické územie Európy. V rámci poistenia poskytuje poisťovňa aj cestnú asistenciu. OD Program: poskytuje krytie nákladov súvisiacich s odstránením škôd na zaradenom vozidle s územnou platnosťou na geografické územie Európy. Súčasťou OD Programu je aj cestná asistencia.

OD Program

OD Program poskytuje krytie nákladov súvisiacich s odstránením škôd na zaradenom vozidle s územnou platnosťou na geografické územie Európy. Súčasťou OD Programu je aj cestná asistencia.

Úrazové poistenie

V rámci úrazového poistenia, sú poistené všetky sedadlá vo vozidle (podľa počtu v technickom preukaze). Komplexné úrazové poistenie zahŕňa okrem plnenia pre prípad smrti alebo trvalých následkov aj denné odškodné pri pobyte v nemocnici, či denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.

Súbory na stiahnutie

 1. Allianz

  Link

 2. Kooperativa

  Link

 3. LeasePlan Insurance

  Link

 4. OD program (SK)

  Link

 5. OD program (EN)

  Link