Nehody a poškodenia

cestná asistencia a oprava

Nehody a poškodenia vyriešime za vás

Bez ohľadu na vaše schopnosti a najazdené kilometre sú nehody a poškodenia bežnou súčasťou prevádzky vozidla. Dôležité je hlavne zdravie a bezpečnost vás a vašich cestujúcich. Preto Ayvens v rámci svojich služieb ponúka okrem poistenia aj pomoc vo forme Cestnej Asistencie, ktorá pomôže vyriešiť akýkoľvek technický problém, alebo nehodu a nepojazdnosť vozidla. Doriešenie poistnej udalosti a zabezpečenie opravy vozidla je bezplatným štandardom v rámci tejto služby.

Potrebujete pomoc, cestnú asistenciu,opraviť poškodenie, alebo riešiť poistnú udalosť ?

Hlásenie poistnej udalosti
Pošlite nám formulár s podrobnosťami poistnej udalosti
Cestná asistencia 24/7
Zákaznícke Kontaktné Centrum (ZKC)
0850-888-777 alebo +421-904-333 230 (zo zahraničia)
**24 hodín denne 7 dní v týždni**

Kroky po dopravnej nehode:

 1. Bezpečnosť na prvom mieste

  Zaistite bezpečnosť všetkých zúčastnených osôb. Ak dôjde k zraneniam, okamžite zavolajte záchrannú službu.

 2. Kontaktujte nás

  Čo najskôr sa obráťte na náš tím ZKC. Sme k dispozícii [kontaktné údaje]. Naši odborníci vám poskytnú poradenstvo o ďalších krokoch.

 3. Privolať políciu

  V akomkoľvek prípade nahláste nehodu polícii a získajte kópiu správy o nehode.

 4. Zhromažďovanie informácií

  Zhromaždite podrobnosti o nehode vrátane miesta, dátumu a času. Vymeňte si kontaktné informácie a informácie o poistení s ostatnými zúčastnenými stranami.

 5. Poistná udalosť a oprava

  Nahlásenie nehody, škody a poistnej udalosti môžete jednoducho prostredníctvom násho ZKC.

 6. Zostaňte informovaní

  Počas celého procesu vás budeme informovať o priebehu opráv a prípadných ďalších krokoch, ktoré je potrebné vykonať.

 7. Opravy vozidiel

  Ak si vaše prenajaté vozidlo vyžaduje opravu, nasmerujeme vás do autorizovaného servisu, kde vám poskytnú účinný servis.

 8. Fotografujte

  Zdokumentujte miesto nehody pomocou fotografií. Zachyťte poškodenie všetkých vozidiel a okolia.