AyvensFlex

Inteligentný krátkodobý prenájom bez viazanosti a s množstvom výhod

Niekedy potrebujete flexibilné riešenie. Či už prijímate nového zamestnanca, pracujete na krátkodobom projekte, alebo máte sezónne orientované podnikanie. AyvensFlex vám pomôže. Ponúkame krátkodobý lízing vozidiel s fixnou mesačnou splátkou a bez poplatkov za predčasné ukončenie, ktoré zodpovedajú vašim jedinečným potrebám.

Výhody systému AyvensFlex

 1. Žiadne náklady na predčasné ukončenie

  Sami si určíte, na ako dlho chcete mať vozidlo k dispozícii, a ak sa zmenia vaše plány a budete ho chcieť vrátiť skôr, nebude vám účtovaný poplatok za predčasné ukončenie zmluvy.

 2. Lízing s kompletnými službami

  Lízing s kompletnými službami za fixný mesačný poplatok vrátane údržby, opráv, pneumatík, poistenia a cestnej dane.

 3. Ihneď k dispozícii

  K dispozícii je široká ponuka mladých vozidiel. Stačí vybrať kategóriu.

 4. Mobilita bez hraníc

  V cene je zahrnutá aj cestná asistencia, a ak oprava vozidla trvá dlhšie, poskytneme vám aj náhradné vozidlo.

AyvensFlex vám umožňuje využívať krátkodobý lízing vozidla, pričom môžete využívať rovnakú úroveň služieb a podmienok ako by ste mali pri klasickom operatívnom lízingu. Hlavnou výhodou je, že doba používania je flexibilná - vozidlo si môžete prenajať už od 1 mesiaca, pričom maximálna doba prenájmu môže byť až 24 mesiacov. Zmluvu môžete bezplatne ukončiť aj vtedy, keď už vozidlo nepotrebujete. V cene mesačného prenájmu je zahrnuté aj poistenie, údržba a aj diaľničná známka.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: Čo je AyvensFlex?

Čo je AyvensFlex? Flexibilita pri lízingu s plným servisom od 1 do 24 mesiacov, vozidlo ktoré je k dispozícii okamžite, bez poplatkov za predčasné ukončenie zmluvy, ak sa rozhodnete vozidlo vrátiť skôr, a náhradné vozidlo, ak je vaše vozidlo mimo prevádzky (kvôli oprave)\*.Aké poistné krytie je zahrnuté v programe AyvensFlex? V rámci štandardného poistenia ste poistení pre prípad zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, vlastnej škody, katastrofických udalostí, cestnej asistencie a právnej ochrany.Aké obdobia prenájmu mám k dispozícii? Vozidlá AyvensFlex ponúkame na lízing na obdobie 1 - 24 mesiacov.Aké služby sú zahrnuté v mojej zmluve AyvensFlex? Cena zahŕňa lízing vozidla, financovanie vozidla, cestnú daň, slovenskú diaľničnu známku, bežnú údržbu, poistenie a nepretržitú cestnú asistenciu, čo zaručuje bezproblémovú jazdu.