Gjennomføring og etiske prinsipper

I samarbeid med Societe Generale har Ayvens i løpet av de siste årene arbeidet målrettet med å styrke sin bedriftskultur basert på sine kjerneverdier, etikk og etiske retningslinjer. Ayvens' hovedmål er å sikre at deres ansatte ikke bare overholder etiske retningslinjer, men også konsekvent viser integritet i sin daglige virksomhet.

De etiske retningslinjene legger vekt på flere nøkkelprinsipper, inkludert fremme av menneskerettigheter og miljøvern, forebygging av interessekonflikter og korrupsjon, kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, respekt for markedsintegritet, databeskyttelse, passende atferd når det gjelder gaver og invitasjoner, og ansvarlig kildevalg.

Ayvens ble etablert gjennom oppkjøpet av LeasePlan av ALD Automotive, den globale mobilitetsaktøren som er en del av Societe Generale-konsernet.

ALD's oppførsel og etiske prinsipper

I full overensstemmelse med fransk lov har ALD utviklet en antikorrupsjonskodeks som er integrert i ALD's interne regelverk i Frankrike. ALD's kodeks for kampen mot korrupsjon og påvirkningshandel vitner om deres forpliktelse til å opprettholde de høyeste etiske standarder.

Varslingslinje for varsling. Societe Generales etiske retningslinjer.

LeasePlan's adferd og etiske prinsipper

Ayvens har utviklet en uttalelse om moderne slaveri og en varslingsuttalelse som en del av sitt engasjement for høye etiske standarder.

Modern slavery statement.Whistleblowing hotline.