Fordelene ved å velge elektrisk

Oppdag skattefordelene for elbiler og andre incentiver for å bytte til elbil

Økonomiske fordeler ved å velge elbil

Stadig flere ønsker nå å bytte til elbil. De viktigste årsakene til elbilens suksess er alle fordelene - både de økonomiske og praktiske.

Elbiler har lavere avgifter ved kjøp, du har fordeler som mindre bomavgift, du betaler maksimalt halv pris på ferger, og du kan parkere til rabattert pris, eller gratis på offentlige parkeringsplasser. Sjekk din kommune for lokale priser. Samtidig som du sparer miljøet, sparer du penger!

 1. Fritak for avgift ved kjøp & leasing

  Ved kjøp av elbil har du lavere engangsavgift og er fritatt moms ved kjøp av bil under 500 000 kr. Ved leasing er det leasingselskapet som kjøper elbilen, og som da slipper å betale engangsavgift og merverdiavgift på bilprisen. Men, ved valg av elbil er du som leasingkunde fritatt fra å betale merverdiavgift på finanskostnadene på bil under 500 000 kr, hvilket kan gi lavere månedsleie.

 2. Lavere driftskostnader

  Bompenger Stortinget har bestemt at elbilister skal maksimalt betale 70 prosent av det biler på fossilt drivstoff gjør. Med dette som et maksimum, vil det være lokale variasjoner. Se nettsiden til det aktuelle bomselskapet for priser.

  Parkering Elbiler har som ofte rabatert pris av det biler på fossilt drivstoff betaler for parkering på kommunalt eide parkeringsplasser. Dette kan likevel variere fra kommune til kommune, sjekk din kommune for riktig pris. Merk for øvrig at private parkeringsselskaper selv bestemmer sine priser.

  Ferge Stortinget har bestemt at elbilister skal maksimalt betale halv pris av det bensin- og dieselbiler betaler på ferger. Dette er innført på både riks- og fylkesveg.

Praktiske fordeler ved å velge elbil

Du sparer tid ved å velge elbil. Du kan slippe unna morgenrushet i kollektivfeltet, og kan droppe turen innom bensinstasjonen dersom du lader hjemme over natten. Det trenger heller ikke å gå på bekostning av kjørekomfort og kjøreglede. Elbiler i dag er moderne, og utstyrt med tidsriktig utstyr. I tillegg reduserer du miljøavtrykket ditt - en klassisk vinn-vinn-situasjon.

 1. Kjøring i kollektivfeltet

  Det er tillatt å kjøre med elbil i mange kollektivfelt, men som sjåfør må du være oppmerksom på at adgangen kan begrenses ved bruk av underskilt. Underskilt kan angi at bestemte grupper av kjøretøy ikke kan kjøre i feltet hele, eller deler av, døgnet.

  Eksempler på underskilt «Gjelder ikke EL-motorvogn» eller «Gjelder ikke EL-motorvogn uten passasjer 07 – 09». I det første tilfellet har du som elbilist konsekvent ikke anledning til å kjøre i feltet. I det andre tilfellet kan du kjøre i kollektivfeltet hele døgnet, men mellom kl 07 og 09 må du ha minst én passasjer.

  Innstramminger i hovedstaden Fra januar 2021 er det ikke lenger lov å kjøre med elbil i kollektivfelt på Ring 2 - uten passasjer. Forbudet gjelder i tillegg for en rekke andre Oslo-veier. Dersom du blir tatt i å kjøre ulovlig, risikerer du en bot på rundt kr 7800. På statlige hovedstadsveier, som E6- og E18- strekningene i og på vei inn i hovedstaden, kreves det også at du kjører med én passasjer - men kun i rushtidene.

 2. Renere luft & mindre utslipp lokalt

  Elbilen er mer klimavennlig enn biler med bensin- og dieselmotor, fordi den totalt sett har et mye lavere CO2-utslipp gjennom sin levetid. Spesielt dersom det er fornybare energikilder som tas i bruk

 3. Lavere energibehov

  Elmotorer er mye mer effektive enn forbrenningsmotorer. Mens mesteparten av energien i bensin/diesel går tapt i varme, går mesteparten av energien i elbilbatteriet med til fremdrift.