Bærekraftig forpliktelse

Å drive ansvarlig er nøkkelen til vår fremtid. Og vi tror også at ved å være en del av løsningen på problemene vår verden står overfor kan vi gi fordeler til alle våre interessenter.

Global tilnærming

Vi er forpliktet til en helhetlig, global tilnærming til å takle miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) spørsmål – alle basert på fire bærekraftspilarer. Disse pilarene utgjør med andre ord firehjulstrekksystemet som driver alt vi gjør.

1. Skap en grønnere fremtid med komplette løsninger

Ayvens leder an i kampen om å levere lavutslippsløsninger til flere kunder enn noen gang før. Vårt mål er at 50% av våre nye billeveranser skal være elektriske kjøretøy (EV) innen 2026, med batteri EVs (BEVs) alene utgjør 40% (globale/konsern-mål). Vi jobber stadig med å utvikle komplette løsninger for hele verdikjeden, som kombinert med utvikling av digitale verktøy vil kunne bidra til lavutslipps-målene.

2. Vår globale påvirkning: Bærekraftig gjennom hele verdikjeden

Du kan laste ned Ayvens Norge sitt klimaregnskap her.

Vi er også en aktiv bidragsytere på mange felt innen klima & transport spørsmål og er stadig invitert til å holde innlegg om vårt arbeid på dette området på ulike seminarer og konferanser. Vi samarbeider med Miljøstiftelsen ZERO på flere prosjekter rundt transport og miljø.

Vi er aktive rådgivere til våre kunder i hvordan de kan sette sammen den best egnede bilflåten for deres virksomhet med stort fokus på elektriske kjøretøy og ladenettverk. Ayvens Norge (under vårt tidligere navn, LeasePlan Norge) er sertifisert i hht. ISO 14001:2015 standarden. Last ned vårt ISO sertifikat her.

3. Vi tar vårt ansvar svært alvorlig

Som en børsnotert og ECB-regulert bransjeleder tar vi vårt ansvar svært alvorlig. Ayvens er forpliktet til å overholde eksterne regulatoriske krav og håndtere risiko (inkludert kreditt, restverdi og aktiva- og ansvarsrisiko) på en ansvarlig og effektiv måte, slik at vi kan fortsette å levere bærekraftig verdi til alle våre interessenter, inkludert planeten. Vi har et robust styringsrammeverk, støttet de beste retningslinjene og ressursene til vår moderorganisasjon, Societe Generale-gruppen. Vårt mål er at 100% av våre kunder og leverandører skal være dekket av våre KYC/KYS vurderinger innen 2030.

Er du leverandør, kunde, eller ønsker å bli kunde? Gå til KYC-prosessen her.

Åpenhetsloven Ayvens Norge skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene innen 30. juni. Les mer om åpenhetsloven og vår rapport her.

4. Vær en støttende og ansvarlig arbeidsgiver

Hos Ayvens anerkjenner vi at våre ansatte er vår største og mest verdifulle ressurs. De driver vår suksess, og vi sørger i sin tur for å sette deres velvære først. Vi sikrer blant annet en engasjerende medarbeideropplevelse, tilbyr spennende utviklingsmuligheter og fremmer en mangfoldig og inkluderende kultur (blant annet ved å sette oss som mål å sikre at kvinner utgjør 35 % av Ayvens' ledelsesorganer innen 2030). Kort sagt, vi jobber kontinuerlig for å gi en god opplevelse for alle, uansett hvem eller hvor de er. Det er en del av vår forpliktelse å ha en positiv sosial innvirkning.

Varslingskanaler og klagemekanismer Whistleblowing Hotline er etablert som varslingskanal for egne ansatte, leverandører, forretningspartnere og allmennheten for å varsle om mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Les mer her.