Skattekalkulator

  

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt, og du skal betale skatt av fordelen.

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til:

• 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 338 800 og 20 prosent av overskytende listepris.

Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak.

Unntak
Utregning
Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret
75 prosent av bilens listepris som ny
Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret
75 prosent av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret
56,25 prosent av bilens listepris som ny