Kjenn din kunde-prinsippet

Alle finansinstitusjoner er lovpålagte om å ha god innsikt om sine nåværende og potensielle kunder. Det er viktig å kjenne til hvem som eier eller kontrollerer et selskap for å sikre god etterlevelse av bestemmelsene i for eksempel hvitvaskingsloven.

Dette omtales ofte som KYC (Know Your Customer) eller Kjenn din kunde-prinsippet. I tråd med retningslinjer i bransjen vil Ayvens iverksette en KYC-prosess som sikrer oss en forbedret kundeinnsikt og digitalt sporbar dokumentasjon.

Leverandør?

Er du leverandør ho oss? Da er du pliktig til å gjennomføre KYC-prosessen nedenfor

Kunde?

Er du kunde eller ønsker å bli kunde? Da er du pliktig å gjennomføre KYC-prosessen nedenfor

Legitimering

Dersom det er rettighetshavere som ikke kan benytte Bank ID, kan det benyttes ett eget legitimasjonsskjema. Last ned her.

Hvilken informasjon innhentes av Ayvens?

Bedriftskunder

Bedriftskunder må oppgi visse opplysninger og dokumentasjon før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres. Det må innhentes følgende informasjon om kunden:

Det må også innhentes informasjon og dokumentasjon om:

I tillegg må det blant annet innhentes opplysninger og dokumentasjon om:

Følgende opplysninger skal legges inn før dokumentet signeres med Bank ID og returneres. Bank ID er godkjent som gyldig legitimasjon, firmaattest blir automatisk lastet ned når bedriftens organisasjonsnummer fylles inn i skjemaet.

Hvorfor gjennomfører vi en KYC-prosess? Det er et krav i henhold til regelverket, at finansinstitusjoner skal kjenne sine kunder og deres forretningsformål. Vi må i tillegg kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheter at vi oppfyller lovens krav til kundekontroll og løpende oppfølging av kundeforhold.

Hva bruker vi informasjon til? Hovedformålet med denne prosessen er å samle informasjon om våre kunder for å identifisere og redusere risikoer som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter. Det skaper forutsigbarhet og trygget i forretningssamarbeidet, og vi unngår store risikoer for økonomisk kriminalitet i samfunnet.

Må du som kunde svare? Ja, det er viktig at du som kunde besvarer de spørsmål du får fra oss i denne forbindelse. Du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjon for dine svar, og vi behandler denne informasjonen etter gjeldende retningslinjer som sikrer din identitet.

Alle våre kunder vil jevnlig bli spurt om å svare og dokumentere det vi spør om. I ytterste konsekvens vil uteblivelse av svar eller dokumentasjon føre til at kundeforholdet må avvikles.

Spørsmål Har du spørsmål, ta kontakt med din Account manager