Accident Management Service

Accident Management Services Norge AS (AMS) er Ayvens Norge sitt skadehåndteringsselskap, og representerer forsikringsselskapet Euro Insurances DAC. Når uhellet først er ute er det trygt og godt å vite at vi er her for å hjelpe deg gjennom prosessen, og at vi sørger for et riktig og raskt forsikringsoppgjør.

Skader meldes inn via Ayvens Norge AS – hvor skaden registreres og videreformidles til våre saksbehandlere.

Meld skade

Skademelding
Send inn skademeldinger elektronisk
Melde skade - Eneuhell
Her kan du som Ayvens-kunde sende inn elektronisk skademelding for eneuhell. Glasskader vil verkstedet melde og resterende type skader krever fysisk skjema (nedenfor)
Melde skade - Tyveri fra bil
er kan du som Ayvens-kunde sende inn elektronisk skademelding for tyveri fra bil. Glasskader vil verkstedet melde og resterende type skader krever fysisk skjema (nedenfor)
Melde skade - Brann
Her kan du som Ayvens-kunde sende inn elektronisk skademelding for brann. Glasskader vil verkstedet melde og resterende type skader krever fysisk skjema (nedenfor)
Melde skade - Tyveri av kjøretøy
Disse skadene skal alltid meldes til politiet i nærheten av der skaden skjer. Bruker kan anmelde forholdet som den ansvarlige for bilen. Ayvens må få kopi av anmeldelsen.
Melde skade - Kollisjonsskade
Ved uhell med flere parter involvert (bil/eiendom/eiendel ol) vennligst benytt digital skademelding fra NAF. Klikk på linken og følg instruksjonene.