Informasjon til verksteder og andre leverandører som har avtale med Ayvens

Informasjon til verksteder og andre leverandører som har avtale med Ayvens

På denne siden vil det til enhver tid være oppdaterte retningslinjer for bruk av servicekort og kriterier for utførelse av verkstedstjenester.

Alle Ayvens’ kjøretøy har et unikt servicekort tilhørende bilen. I løpet av de siste årene har instruksen på baksiden av disse kortene endret seg, derfor kan sjåførene ha ulike versjoner av denne.

Ved fremvisning av servicekortet identifiserer sjåføren at bilen administreres av Ayvens. Dette skal alltid vises frem ved rekvirering av varer og tjenester.

Leverandøren må kontrollere at det står samme registreringsnummer på servicekortet og kjøretøyet.

Har du ikke avtale med Ayvens, skal alle kostnader alltid forhåndsgodkjennes. Faktura uten forhåndsgodkjenning vil bli returnert til avsender og slettet i våre systemer. Søknad om forhåndsgodkjennelse sendes til teknisk@leaseplan.no.

Retningslinjer for forhåndsgodkjennelse og fakturering

Service & vedlikehold Du trenger forhåndsgodkjenning fra Ayvens på: - Kostnader som overskrider 5000,- inkl. mva. (foruten unntakene nevnt under) Du trenger **ikke** forhåndsgodkjenning fra Ayvens på: - Standard service som foreskrevet av bilprodusent - Skifte av bremseskiver og bremseklosser/-sko. Leverandøren må i ettertid kunne dokumentere behovet på forespørsel. Dekk Du trenger forhåndsgodkjenning fra Ayvens: - På kostnader som overskrider 5000,- inkl. mva. (foruten unntakene nevnt under) - Ved bytte av dekk over 3 mm (sommer) eller 5 mm (vinter). Skriftlig godkjennelse fra kunden skal alltid innhentes uansett. Du trenger **ikke** forhåndsgodkjenning fra Ayvens: - Ved bytte av dekk under 3 mm (sommer) eller 5 mm (vinter). Skriftlig godkjennelse fra kunden skal alltid innhentes uansett. - Hvis du har en dekkavtale med Ayvens. Faktura skal merkes med registreringsnummer, kortnummer og kilometerstand. Beløpet gjelder alle typer kjøretøy uavhengig av totalvekt. Fakturering Alle fakturaer må følge norsk standard samt våre krav som følger: - Foretaks-/MVA-nummer - Bilregistreringsnummer - Bankkontonummer - Servicekortnummer - Fakturanummer - Km stand eller timeantall - Fakturadato - Totalbeløp - Spesifisert MVA Fakturakrav - Betaling skal skje innen 45 dager etter at leveransen er godkjent og korrekt faktura med avtalte bilag er mottatt. - Faktura må stiles til Ayvens Norge AS, eventuelle kunde-/brukernavn kan fremkomme etter Ayvens Norge AS. Fakturaer som ikke er stilet til Ayvens Norge AS blir sendt i retur. - Det skal være én faktura pr bilregistreringsnummer. - De forskjellige arbeidsposisjonene må spesifiseres med deler og arbeid samt at delsummer må fremkomme. - Service/reparasjon og skader/ruteskift skal faktureres separat. - Skadefakturaer skal inneholde Ayvens’ skadenummer. - Gebyrer i enhver form aksepteres ikke dersom dette ikke er særskilt skriftlig avtalt med Ayvens Norge før fakturering. - MVA-beløpet av skader må faktureres separat og stiles til eier av kjøretøyet. Gjelder dette Ayvens-eiet kjøretøy skal originalfaktura på skade legges ved i samme PDF som MVA-faktura. Innsendelse av faktura - EHF: Ayvens er registrert i ELMA-registeret med foretaksnummer 945 098 775. - PDF: Fakturaene kan sendes som et PDF-dokument til: [autopost@leaseplan.no](targetSelf:mailto:autopost@leaseplan.no). Siden dette er en automatisk mailtjeneste må hver PDF inneholde kun ett fakturanummer. Eventuelle vedlegg må ligge i samme PDF-dokument.