Global personvernerklæring

Societe Generale-gruppen tar personvernet ditt på alvor. Personvern har vært et prioritert område i lang tid, der vi har implementert tydelige prinsipper, spesielt med tanke på GDPR (General Data Protection Regulation).

Les LeasePlan's globale personvernserklæring

Den europeiske reguleringen 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike data har vært gjeldende siden 25. mai 2018 (heretter "GDPR"). GDPR øker bevisstheten til alle aktører i Den europeiske unionen og mer, om en rekke problemstillinger knyttet til håndtering, bruk og oppbevaring av personopplysninger. I denne sammenheng har ALD SA's personvernerklæring som mål å forklare hvordan vi, som en behandlingsansvarlig, samler inn, lagrer, bruker og videreformidler dine personopplysninger hver gang du bruker våre produkter og tjenester, våre nettsider eller samhandler med ALD SA. Denne erklæringen er ment å forklare våre personvernspraksiser.

1. Generelle prinsipper.

ALD SA forstår bekymringene dine angående konfidensialiteten til dine personopplysninger. Nedenfor beskriver vi hvordan vi skaffer og bruker den informasjonen og skisserer dine rettigheter. Vennligst les nøye gjennom dette, slik at prosessen blir så rettferdig, gjennomsiktig og sikker som mulig.

Følgende prinsipper er sentrale for hvordan vi behandler dine personopplysninger:

Gjennomsiktighet og rettferdighet: Når vi samler inn og behandler dine personopplysninger, informerer vi deg om hvem som samler inn og mottar disse dataene, og årsakene til dette. Når det kreves etter lov, søker vi alltid ditt forhåndssamtykke (f.eks. før vi samler inn sensitiv informasjon eller sender direkte markedsføringsmateriale). Vi bruker aldri dine personopplysninger til formål som er uforenlige med formålene som er skissert her.

Legitimitet: ALD Automotive samler ikke inn eller behandler personopplysninger uten en lovlig grunn. Vi bruker dine personopplysninger kun til passende forretningsformål (f.eks. å tilby tjenester, administrere forholdet til kunder, administrere kundens kjøretøyflåter og utføre nøyaktig fakturering, eller for markedsføringsaktiviteter, profilering for å bedre betjene kunder, gjennomføre tilfredshetsundersøkelser eller utarbeide rapporter og overholde våre juridiske forpliktelser).

Minimering: Vi samler kun inn personopplysninger som er strengt nødvendige for databehandling, slik det er beskrevet i dette dokumentet. Vi samler sensitiv informasjon kun der det er relevant. Vi tar alle rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger som er registrert, er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.

Personvern: Vi streber etter å sikre personvern ved gjennomføring av behandling av personopplysninger. Til dette formålet gjennomfører vi også personvernkonsekvensvurderinger for å sikre at våre sikkerhetstiltak er passende og at informasjonen din er beskyttet.

2. Om oss.

ALD SA er organisert og eksisterer i henhold til lovene i Frankrike, med registrerte kontorer på: 1-3 Rue Eugène et Armand PEUGEOT 92500 Rueil Malmaison, Frankrike, med registreringsnummer 417689395 (R.C.S Nanterre).

Denne personvernerklæringen gjelder bare behandling utført av eller på vegne av ALD. Selv om våre nettsider kan inneholde lenker til andre tredjepartsnettsteder, påtar vi oss ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for disse tredjepartenes retningslinjer når det gjelder personopplysninger eller deres innsamling eller behandling av personopplysninger.

3. Hvordan vi bruker dine personopplysninger og hvilke personopplysninger som brukes.

ALD SA og hver av dens kunder utfører, som behandlingsansvarlige eller til og med felles behandlingsansvarlige, noen behandlingsoperasjoner som innebærer personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av leiekontrakter og den ordentlige gjennomføringen av deres respektive aktiviteter. I denne forbindelse har ALD listet opp formålene med behandlingen som utføres i forbindelse med forretningsforholdet med kundene sine:

Behandling Håndtering av tredjeparter.

Leiekontrakt - internasjonal kunderelasjonshåndtering:

Rettslig grunnlag for behandlingen Gjennomføring av kontrakten.

Type bruk

Kundens ansatte: navn/etternavn/e-postadresse.

Behandling Håndtering av tredjeparter.

Leverandører

Rettslig grunnlag for behandlingen Gjennomføring av kontrakten.

Type bruk

Behandling Kampen mot hvitvasking av penger, anti-bedrageri / anti-korrupsjon, anti-terrorisme og interessekonflikt:

ALD må overholde en plikt til å være årvåken med hensyn til kundene og potensielle kunder ved å anvende passende kontrollprosedyrer og tiltak.

Rettslig grunnlag for behandlingen Juridisk forpliktelse.

Type bruk

Behandling White-Label-partnere:

Vi kan dele informasjon med våre white-label-partnere for å muliggjøre flåtestyringstjenester med rapporter og widgeter, for nøkkelkontoer og oppfølging av internasjonale nøkkelkonto-flåter.

Rettslig grunnlag for behandlingen Gjennomføring av kontrakten.

Type bruk

Behandling Kundetilfredshet / Undersøkelse:

Vi kan sende deg kvalitative undersøkelser for våre produkter og tjenester bare relatert til utførelsen av tjenesten.

Rettslig grunnlag for behandlingen Berettiget interesse.

Type bruk

Behandling Markedsføringsformål:

Vi kan bruke informasjonen din til å kontakte deg, avhengig av ditt samtykke når det er aktuelt, om nye tilbud eller tjenester og spesialtilbud vi tror du vil finne verdifulle, eller for å sende deg markedsføringskommunikasjoner eller nyhetsbrev; vi kan analysere din kundeprofil og preferanser, og utføre flerkanals markedsføringskampanjer via automatiserte verktøy, kontakte deg via SMS, e-post, eller sende deg brosjyrer;

Markedsførings-/CRM-kampanje utført på vegne av enhetene/eller for internasjonale kunder.

Rettslig grunnlag for behandlingen Samtykke.

Type bruk

Behandling Informasjonskapsel / publikumsmåling:

Bruk av informasjonskapsler som kan inkludere profil- og preferanseanalyse for å forbedre vår forståelse av dine interesser og bekymringer: vi kan bruke dine personopplysninger til å forbedre vår nettside og tjenester, tilpasse din opplevelse med oss og tilpasse våre markedsføringsaktiviteter for å passe dine behov og interesser.

Rettslig grunnlag for behandlingen Samtykke

Type bruk

4. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger.

Personopplysninger beholdes av ALD SA, i en aktiv base, for den tiden som er nødvendig for å oppnå det målet som ble forfulgt på tidspunktet for deres innsamling.

Oppbevaringsperioden fastsettes derfor først av ALD SA i henhold til de operasjonelle behovene som er nødvendige for gjennomføringen av hver enkelt leiekontrakt, og tar hensyn til eventuelle anbefalinger fra lokale personvernmyndigheter.

Imidlertid kan visse lengre oppbevaringsperioder skyldes lovgivningsmessige og regulatoriske tekster. Noen lover krever også at dokumenter/informasjon som inneholder personopplysninger, beholdes i en bestemt periode av hensyn til bevisførsel eller i påvente av mulige rettstvister til handlingen i spørsmålet er foreldet. For eksempel, innenfor kommersielle saker for ansvarsdokumenter, er forpliktelsene i prinsippet foreskrevet i fem år hvis de ikke er gjenstand for spesielle foreskrifter. ALD er derfor forpliktet til å beholde visse personopplysninger utover gjennomføringen av leiekontraktene, selv om de ikke lenger har noen nytte av dem, i form av såkalte mellomarkiver.

Ved utløpet av disse periodene blir de personlige dataene:

→ Anonymisert;

og/eller

→ Slettet.

5. Hvem ALD SA kan dele dine personopplysninger med.

ALD forstår at du ikke ønsker at vi skal gi dine personopplysninger direkte til tredjeparter for deres egne markedsføringsformål uten ditt samtykke. Imidlertid trenger ALD av og til å bruke partnere eller behandlere for å gi deg de etterspurte tjenestene og en bedre opplevelse, for de formålene som er beskrevet ovenfor. Vi begrenser derfor delingen av dine personopplysninger på et behov-å-vite-grunnlag som følger:

• med interne forretningsavdelinger som salg, kundeservice/kvalitetsavdeling, markedsføring, IT-tjenester, støtte og vedlikehold. Innenfor ALD Automotive-gruppen/SG-gruppen kan vi dele dine personopplysninger med andre ALD Automotive-enheter, som bare kan bruke dine personopplysninger i samsvar med denne policyen.

• med våre** tjenesteleverandører**, som for eksempel datalagringsleverandører, dataadministratorer, lokalisert i Frankrike eller innenfor det europeiske økonomiske området og instruert til å bare bruke dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner.

• med ikke-tilknyttede partnere, som banker, forsikringsselskaper, kjøretøyprodusenter, markedsføringspartnere, aktører innen mobilitet osv.

• når det er nødvendig for å gjennomføre salg eller overføre forretningsaktiva, i forbindelse med en konkursprosess, for å håndheve våre rettigheter, beskytte vår eiendom eller beskytte andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, eller når det er nødvendig for å støtte ekstern revisjon, overholdelse og selskapsstyringsfunksjoner.

• når loven krever det, for eksempel som svar på en stevning, inkludert til rettshåndhevelsesorganer og domstoler i landene der vi opererer.

6. Eksport av personopplysninger utenfor EØS.

Generelt sett er alle ALDs databaser plassert innenfor Den europeiske union. Imidlertid kan ALD overføre dine personopplysninger fra Europa til land innenfor eller utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Land utenfor EØS kan ikke gi samme nivå av beskyttelse som er tilgjengelig i EØS. Hvis vi overfører dine personopplysninger utenfor EØS, vil vi sørge for at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå på plass i forhold til behandlingen av dine personopplysninger. Derfor vil ALD før overføring av dine personopplysninger utenfor Europa sørge for å implementere Bindende bedriftsregler (BCR) eller Standardkontraktklausuler (SCC).

Imidlertid har visse land utenfor EØS blitt godkjent av Europakommisjonen for å gi i hovedsak likeverdige beskyttelser som EØS-lover om databeskyttelse, og derfor er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak for å eksportere personopplysninger til disse jurisdiksjonene. Disse landene er oppført online på: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

7. Dine rettigheter.

For å beskytte de registrerte som berøres av behandlingen av personopplysninger, har GDPR implementert rettigheter. De relevante rettighetene er som følger:

Rettighet for registrert Rett til å få tilgang.

Beskrivelse av rettighet Du kan få informasjon relatert til behandlingen av dine personopplysninger, og en kopi av slike personopplysninger.

GDPR-artikkel Artikkel 15

Rettighet for registrert Rett til retting.

Beskrivelse av rettighet Når du mener at dine personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve at slike personopplysninger blir korrigert i henhold til dette.

GDPR-artikkel Artikkel 16

Rettighet for registrert Rett til sletting (rett til å bli glemt). ​ Beskrivelse av rettighet Du kan kreve sletting av dine personopplysninger, i den grad loven tillater det.

GDPR-artikkel Artikkel 17

Rettighet for registrert Rett til begrensning av behandlingen.

Beskrivelse av retten Du kan be om begrensning av bruken av dine personopplysninger.

GDPR-artikkel Artikkel 18

Rettighet for registrert Rett til dataportabilitet

Beskrivelse av rettighet Hvor det er rettslig anvendbart, har du rett til å få de personopplysningene du har gitt oss, returnert til deg i et forståelig format.

GDPR-artikkel Artikkel 20

Rettighet for registrert Rett til å protestere.

Beskrivelse av rettighet Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, av grunner som gjelder din spesielle situasjon.

GDPR-artikkel Artikkel 21

Vennligst merk at du til enhver tid har rett til å klage til den kompetente lokale tilsynsmyndigheten, CNIL i Frankrike.

Hvis du ønsker å utøve de nevnte rettighetene, vil du finne personvernerklæringen til hver ALD-enhet på deres respektive bedriftsnettsteder.

Land + URL

8. Sikkerhet og datalagring.

ALD SA beskytter dine data gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (inkludert opplæring og opplæring av relevant personale) mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endring, uautorisert avsløring eller tilgang, og mot alle andre ulovlige former for behandling.

Bare de teamene og ansatte som trenger å kjenne til informasjonen din innenfor vår bedrift, kan få tilgang til den. ALD SA sørger for å implementere administrasjonsrettigheter og retningslinjer innenfor vår bedrift, og vi tar alle tiltak for å sikre at ansatte, rådgivere og tjenesteleverandører holder filene dine konfidensielle.

9. Informasjonskapsler og nettsteds policy.

ALD SA kan samle inn data via informasjonskapsler for å forbedre brukerens nettleseropplevelse. Informasjonskapsler brukes, blant annet sporere, for å lagre preferanser og innstillinger for å spare tid, muliggjøre pålogging, bekjempe svindel, analysere ytelsen til nettstedet og tjenestene som tilbys av utleieren, og utarbeide besøksstatistikk.

10. Oppdateringer av denne personvernpolicyen.

Vi kan endre denne personvernpolicyen periodevis for å være i samsvar med eventuelle nye reguleringer, så vennligst gjennomgå den jevnlig. Hvis vi endrer denne personvernpolicyen, vil vi varsle deg ved å gi en melding på hjemmesiden til nettstedet vårt. Denne meldingen ble sist endret den 10. mai 2022.

11. Hvordan kontakte oss.

For å utøve rettighetene som er angitt i artikkel 10 når som helst, vennligst send oss et brev eller en e-post til følgende adresse: ALD SA, 1-3 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil Malmaison, Frankrike, eller kontakt ALD Automotives personvernombud via dpo.ald@aldautomotive.com, og vi vil håndtere din henvendelse.