Bijtelling

Wat is bijtelling en hoe werkt het?

Rijd je een auto van de zaak? Dan krijg je te maken met de fiscale bijtelling. Wat is bijtelling? En hoe werkt het? We leggen het je uit.

Wat is bijtelling?

De bijtelling is een bedrag dat je bij je inkomen optelt en waar je dan belasting over betaalt als je een auto van de zaak hebt. Kan je aantonen dat je met je zakelijke auto op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt? Dan geldt er voor jou geen bijtelling.

Hoe wordt bijtelling berekend?

Het percentage dat je bij je brutoloon optelt, heet bijtelling privégebruik. Rijd je in 2024 een personenauto of bedrijfsauto van de zaak en gebruik je die ook privé? Dan wordt er in principe 22% van de waarde van de auto bij je brutoloon opgeteld.

Hoe wordt de hoogte van je bijtelling bepaald?

Wat is netto bijtelling en hoe bereken je die?

De term ‘netto bijtelling’ wordt gebruikt om aan te geven hoeveel je netto-inkomen achteruitgaat door de bijtelling. Door de bijtelling stijgt je belastbare inkomen. Hoeveel extra inkomstenbelasting of loonheffingen je betaalt, is niet alleen afhankelijk van de belastingschijf waar dit inkomen in valt, maar ook van andere factoren zoals de heffingskortingen. Jij krijgt minder heffingskorting als je inkomen stijgt. De extra belasting die de betaalt over een afname van de heffingskorting komt dus boven op de extra belasting die je betaalt tegen het tarief uit je belastingschijf. Onze rekenmodule (de fiscale bijteller) houdt rekening met het effect van de heffingskortingen.

Roep voor een nauwkeurigere bepaling van de netto bijtelling de hulp in van een deskundige of laat een voorbeeldberekening maken in de salarisadministratie.

Bereken de bijtelling met de fiscale bijteller

Wil je snel inzicht in de hoogte van de bijtelling van je (toekomstige) leaseauto? Vul de bijtellingstool in. Je krijgt een idee van de kosten voor het privégebruik van de leaseauto.

Bijtellingspercentage voor auto's uit 2020 - 2024

2024
2023
2022
2021
2020
Algemene bijtellingspercentage
22%
22%
22%
22%
22%
Zonder uitstoot
16% t/m €30.000 en 22% vanaf €30.000
16% t/m €30.000 en 22% vanaf €30.000
16% t/m €35.000 en 22% vanaf €35.000
12% t/m €40.000 en 22% vanaf €40.000
8% t/m €45.000 en 22% vanaf €45.000
Zonder uitstoot waterstof (en zonnecel)
16%
16%
16%
12%
8%
Goed om te weten! De bijtellingspercentages uit het jaar van oorsprong blijven 60 maanden geldig.

Bijtelling elektrische auto 2024

Voor waterstof- en volledig elektrische auto's geldt een korting om het gebruik van schone brandstof te stimuleren. Dit kortingspercentage hangt af van het jaar waarin de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Voor volledig elektrische auto's uit 2024 is de bijtelling 16% over € 30.000 en 22% over het deel boven de € 30.000. Het daarmee samenhangende nadeel is maximaal € 14 netto per maand.

Wat is de bijtelling in 2025 en daarna?

De reguliere bijtelling is 22% van de catalogusprijs. Er zijn nog geen plannen om dit tarief te veranderen. Voor elektrische auto's die in 2025 gaan rijden, geldt nog een verlaagde bijtelling. Tot een waarde van €30.000 is de bijtelling voor een elektrische auto uit 2025 17% (in 2024 is dat 16%). Daarboven geldt de reguliere bijtelling van 22%.

Elektrische auto's die na 2025 worden geregistreerd, krijgen geen korting op de bijtelling meer. Omdat de bijtelling wordt gerekend over de catalogusprijs en elektrische auto's duurder zijn in de aanschaf, zullen elektrische auto's dus ook zwaarder belast worden dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor. Er bestaan nog geen concrete plannen om elektrische auto's tegemoet te komen.

Wil je geen bijtelling betalen? Registreer dan je kilometers!

Wil je geen bijtelling betalen? Dan moet je laten zien dat je minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Er is hiervoor een precieze kilometerregistratie nodig. Zorg er dus voor dat je je kilometers goed bijhoudt en registreert. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Kilometerregistratie rittenstaat van Ayvens. Vergeet ook niet de verklaring 'Geen privegebruik auto' aan te vragen. Die heb je echt nodig.

Wil je de administratie van privé- en werkkilometers bijhouden? Dan zijn onderstaande gegevens belangrijk:

Een rit is de enkele reisafstand van A naar B. Om alle ritgegevens goed op te schrijven moet je voor elke rit die je maakt de volgende ritgegevens vastleggen.

Met de Kilometerregistratie rittenstaat vul je eenvoudig alle ritgegevens in.

Voorbeeld van kilometerregistratie

Deze voorbeelden laten zien hoe je de ritgegevens opschrijft.

Voorbeeld 1: woon-werkverkeer Je reist heen en terug van je woning naar je werk. Je werkt de hele dag op dezelfde plaats. De enkele reisafstand is 40 kilometer. Je registreert voor deze dag 2 ritten: de rit van je woning naar je werk (40 kilometer) en de rit van je werk naar je woning (40 kilometer).

Voorbeeld 2: je bezoekt meerdere klanten per dag Je reist van je woning naar je werk (enkele reisafstand 40 kilometer). Van je werk reis je naar klant A (30 kilometer), van klant A reis je naar klant B (25 kilometer), van klant B reis je naar klant C (10 kilometer), van klant C reis je weer naar je werk (15 kilometer) en aan het einde van de werkdag reis je van je werk naar je woning (40 kilometer). Je registreert voor deze dag alle ritgegevens van 6 ritten:

Voorbeeld 3: je rijdt privé een aantal kilometers Als je tijdens een zakelijke rit 10 kilometer omrijdt, bijvoorbeeld om je kind naar school te brengen, dan noteer je deze 10 privéomrijkilometers in de kilometerregistratie.

Veelgestelde vragen over bijtelling

Wat wordt bedoeld met bijtelling privégebruik auto? Stelt je werkgever een auto aan jou ter beschikking (auto van de zaak) en maak je met de auto van de zaak ook privékilometers voor meer dan 500 kilometer per kalenderjaar? Dan moet je werkgever (via de salarisadministratie) een bedrag bij je brutoloon optellen. De fiscus beschouwt het privégebruik namelijk als een voordeel dat je geniet en ziet dit voordeel als loon dat niet in geld is uitbetaald (loon in natura). Het bedrag dat wordt opgeteld bij uw loon wordt 'bijtelling privégebruik auto' genoemd.Waarom wordt de bijtelling berekend over meer dan twee belastingschijven in de rekenhulp? Er zijn twee jaarloon belastingschijven met een bijbehorend tarief (voor 2022 zijn dat; 37.07% en 49.5%). Om je werkelijke belastingdruk te bepalen moet je ook rekening houden met de afname van de loonheffingskorting. Het effectieve belastingtarief pakt daardoor in de meeste gevallen hoger uit. Er zijn effectief méér dan twee belastingschijven. De bovenstaande rekenhulp houdt daar rekening mee en maakt een inschatting van de werkelijke belastingdruk, inclusief de loonheffingskorting. **Voorbeeld** Iemand met een jaarinkomen tussen de €36.650 en de € 68.398 betaalt 37.07% belasting, maar krijgt ook te maken met een afname van de loonheffingskorting van 11.87%. De werkelijke belastingdruk in deze belastingschijf is 37.07% + 11.87% = 48.94%. Om een zo zuiver mogelijk beeld te geven, rekent onze rekenhulp met de hogere werkelijke belastingdruk van 48.94% en niet met het nominale tarief van 37.07%.Wat wordt als zakelijke kilometers beschouwd voor de bijtelling privégebruik auto? Kilometers voor woon-werkverkeer worden beschouwd als zakelijke kilometers voor de bijtelling privégebruik auto. Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die je maakt in de loop van een werkdag, bijvoorbeeld als je tussen de plek van je werk en je woning rijdt om thuis te lunchen. Kilometers die je uit privéoverwegingen omrijdt naar of van je werk, zijn niet zakelijk.Waar bestaat de catalogusprijs van een auto uit? De catalogusprijs vormt de grondslag voor het berekenen van de bijtelling en bestaat uit de volgende componenten: Nettocatalogusprijs berekend door de fabrikant of importeur - fabrieksopties (dit zijn opties/accessoires aangebracht door de dealer vóór datum kenteken) - btw - bpm bedrag vermeld op het kenteken = de catalogusprijsWaar bestaan loonheffingen uit? Loonheffingen bestaan uit: - loonbelasting/premie volksverzekeringen - de premies werknemersverzekeringen - de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw) Hoe kan de fiscale bijtelling beperkt worden? Er zijn vier manieren om de fiscale bijtelling te beperken. Dit kan door: - aantoonbaar de privékilometers tot 500 kilometer te beperken; - een auto te kiezen waarvoor een lager bijtellingstarief geldt; - een eigen bijdrage voor privégebruik; - beperkte beschikbaarheid van de leaseauto. Hoe kan ik aantoonbaar de privékilometers tot 500 kilometer beperken zodat er geen fiscale bijtelling toepast wordt? Als je geen bijtelling wil, omdat je maximaal 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt, kun je aan je werkgever een verklaring van geen privégebruik die door de Belastingdienst wordt afgegeven overleggen aan je werkgever. De verklaring werkt als een vrijwaring voor je werkgever. De Belastingdienst geeft de verklaring kort na de aanvraag aan jou af. De werkgever moet dus beschikken over een kopie van de door de Belastingdienst afgegeven verklaring en neemt daarom geen genoegen met een kopie van de aanvraag. Wijzigen je omstandigheden waardoor de verklaring niet meer geldig is? Dan moet je dat aan de Belastingdienst melden. Blijkt na controle dat de verklaring ten onrechte aan jou is afgegeven, dan trekt de Belastingdienst deze in. In beide gevallen krijg je vervolgens een naheffing van de Belastingdienst over de verstreken periode. De Belastingdienst informeert de werkgever over de intrekking. De werkgever moet dan vanaf dát moment de privébijtelling toepassen (dus niet met terugwerkende kracht, dat loopt via jou). Bij een naheffing neemt de Belastingdienst de loonheffingen mee. De werkgever is niet verplicht om deze achteraf alsnog te vergoeden.Kan ik de afkoopsom van een leasecontract bij beëindiging van mijn dienstverband in mindering laten brengen op de bijtelling privégebruik? Als jij en je werkgever zijn overeengekomen dat de afkoopsom van een leasecontract bij beëindiging van het dienstverband voor rekening is van de werknemer en wordt aangemerkt als een eigen bijdrage voor privégebruik auto, dan kan deze betaling als eigen bijdrage voor privégebruik in mindering worden gebracht op de bijtelling privégebruik auto tot maximaal een fiscale bijtelling van nihil ontstaat. De fiscale bijtelling kan niet negatief worden.Van welk bijtellingspercentage kan ik uitgaan als een auto in het buitenland voor het eerst geregistreerd is? De datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, is bepalend voor de hoogte van de bijtelling privégebruik auto. Dit is de datum waarop het voertuig (waar ook ter wereld) voor het eerst is geregistreerd. Dit betekent dan ook dat het voertuig dat voor het eerst op naam is gesteld in 2015 in het buitenland, onder het bijtellingsregime van 2015 in Nederland valt, ongeacht datum van levering en ongeacht dat het voertuig wederom op naam wordt gesteld in bijvoorbeeld 2016 in Nederland. Let op: de catalogusprijs van een geïmporteerde auto blijft gelijk aan die van een auto die in Nederland als nieuwe auto voor het eerst in gebruik is genomen. De catalogusprijs vormt de grondslag waarover de bijtelling wordt berekend. Er kan dus geen voordeel behaald worden in de grondslag van de bijtelling met importauto's maar zal altijd gelijk zijn aan de Nederlandse voertuigen.Hoe toon ik beperkte beschikbaarheid van de leaseauto aan om de fiscale bijtelling te beperken? Je kunt de fiscale bijtelling ook beperken, als jij of je werkgever kan aantonen dat de leaseauto slechts een deel van het jaar voor privégebruik ter beschikking heeft gestaan. Je komt alleen voor deze vorm van beperking van de bijtelling in aanmerking, als de leaseauto daadwerkelijk en aantoonbaar niet privé ter beschikking stond. Dat is bijvoorbeeld het geval indien je de leaseauto, compleet met sleutels en papieren, bij je werkgever inlevert na deze onder werktijd ten behoeve van het bedrijf te hebben gebruikt. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met de Belastingdienst zodat in overleg kan worden besloten aan welke administratieve en/of vereisten moet worden voldaan. Dit kan onnodige controles en discussies achteraf voorkomen.