Algemene Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2024

LeasePlan Nederland N.V., tevens handelend onder de naam Ayvens (hierna: ‘wij’ of ‘Ayvens’) is aanbieder van mobiliteitsdiensten, waaronder operationele lease van voertuigen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van u. Wij respecteren jouw privacy. Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), overige geldende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Ayvens Privacybeloften

We verwerken je persoonsgegevens:

Deze Privacyverklaring informeert je over onze privacy procedures.

Wij verzoeken je deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen zodat je begrijpt hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Inhoudsopgave

1. Kader van deze Privacyverklaring

2. Wie wij zijn

3. Hoe we jouw gegevens verzamelen

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens

4.1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT WEBSITEBEZOEKERS 4.1.1 WEBSITES. 4.1.1.a Om met jou te communiceren. 4.1.1.b Voor enquêtes of andere marketingcommunicatie. 4.1.2 SOCIAL MEDIA. 4.1.2.a Om het sociaal delen mogelijk te maken. 4.1.3 COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN. 4.1.4 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.1.4.a Managementrapportage. 4.1.4.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

4.2 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KLANTEN 4.2.1 BEHEER VAN KLANTACCOUNTS. 4.2.1.a Het verschaffen van, onderhouden en behere n van de klantaccount. 4.2.1.b Om met jou te communiceren. 4.2.1.c Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie. 4.2.2 AYVENS BEDRIJFSTERREINEN 4.2.2.a Toegang en beveiligingscontrole to Ayvens-bedrijfsterreinen. 4.2.3 KLANTRAPPORTAGE. 4.2.3.a MyFLeet. 4.2.4 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.2.4.a Management reporting 4.2.4.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

4.3 GEGEVENS OVER LEASERIJDERS (werknemers van onze klanten) 4.3.1 CONTACTGEGEVENS LEASERIJDER. 4.3.1.a Om met jou te communiceren. 4.3.1.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie. 4.3.2 VOERTUIGDIENSTEN. 4.3.2.a Beheer van het voertuig. 4.3.2.b Reparatie, onderhoud en banden. 4.3.2.c Ongevalbeheer. 4.3.2.d Verkeers- en parkeerboetebeheer. 4.3.2.e Tankpas, laadpas en tolheffingen. 4.3.2.f Financiële administratie. 4.3.3 MOBILITEITSDIENSTEN. 4.3.3.a Huren. 4.3.3.b Pechhulp. 4.3.4 RIJVEILIGHEIDSPROGRAMMA. 4.3.4.a Voor het voorbereiden, beheren en geven van trainingen. 4.3.5 ONLINE PORTALS EN APPS. 4.3.5.a Verschillende portals en apps voor leaserijders. 4.3.5.b MyFleet. 4.3.6 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.3.6.a Managementrapportage. 4.3.6.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

4.4 GEGEVENS OVER PRIVATE LEASE KLANTEN 4.4.1 AANMELDEN. 4.4.1.a Om jou als Klant te kunnen accepteren. 4.4.1.b Portals en apps. 4.4.2 CONTACT. 4.4.2.a Om met jou te communiceren. 4.4.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie. 4.4.3 VOERTUIGDIENSTEN. 4.4.3.a Beheer van het voertuig. 4.4.3.b Reparatie, onderhoud en banden. 4.4.3.c Ongevalbeheer. 4.4.3.d Laadpas. 4.4.3.e Verkeers- en parkeerdiensten. 4.4.4 MOBILITEITSDIENSTEN. 4.4.4.a Pechhulp. 4.4.5 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.4.5.a Managementrapportage. 4.4.5.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

4.5 GEGEVENS OVER PARTICULIERE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S 4.5.1 AANKOOP. 4.5.1.a Aankoop van een Ayvens occasion. 4.5.2 CONTACTGEGEVENS VAN DE KOPER. 4.5.2.a Om met jou te communiceren. 4.5.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie. 4.5.3 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.5.3.a Managementrapportage. 4.5.3.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

4.6 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S (handelaren) 4.6.1 REGISTRATIE EN AANKOOP. 4.6.1.a Registratie als professioneel handelaar. 4.6.1.b Aankoop van Ayvens occasions. 4.6.2 HANDELAARSCONTRACT. 4.6.2.a Om met jou te communiceren. 4.6.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie. 4.6.3 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.6.3.a Managementrapportage. 4.6.3.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

4.7 GEGEVENS OVER LEVERANCIERS 4.7.1 LEVERANCIERS ACCOUNT MANAGEMENT. 4.7.1.a Voor het voorbereiden, beheren en geven van het Leveranciers account. 4.7.1.b Om met jou te communiceren. 4.7.1.c Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie. 4.7.2 AYVENS BEDRIJFSTERREINEN. 4.7.2.a Toegang en beveiligingscontrole tot Ayvens-bedrijfsterreinen. 4.7.3 LEVERANCIERSRAPPORTAGE. 4.7.3.a MyFleet. 4.7.4 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS. 4.7.4.a Management reporting. 4.7.4.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens.

5. Delen van gegevens met derde partijen

6. Internationale overdracht van persoonsgegevens

7. Veiligheid en opslag

8. Privacy van kinderen

9. Jouw rechten en contact met ons opnemen

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

1. Kader van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring (‘Verklaring') beschrijft onze methoden met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen van:

I. Websitebezoekers/-gebruikers (‘Websitebezoekers’) II. Zakelijke Klanten: bestuurders van de onderneming, gevolmachtigde vertegenwoordigers en contactpersonen van onze huidige, voormalige of toekomstige contractspartijen en/of zakenpartners; (‘Klanten’) III. Medewerkers/leaserijders van Klanten (‘Leaserijders’) IV. Private Lease klanten (inclusief eenmanszaken) (‘Private Lease Klanten‘) V. Particuliere kopers van gebruikte voertuigen ('Kopers’) VI. Zakelijke kopers van gebruikte voertuigen ('Handelaren’) VII. Leveranciers van goederen en diensten ('Leveranciers')

(of toekomstige relaties: Individueel en gezamenlijk ook ‘je’, ‘jou’ of ‘jij’ genoemd)

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens voor onze verschillende Diensten voor auto- en wagenparkleasing, beheer, en mobiliteit, en in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, zoals verder uitgewerkt in de Doeleinden die worden beschreven in hoofdstuk 4 ('Diensten').

Wij wijzen je erop dat deze Verklaring van toepassing is op de volgende ondernemingen/ dochtermaatschappijen:

Ook wijzen wij je erop dat voor bepaalde Diensten een aparte privacyverklaring geldt waarnaar verwezen wordt in de relevante voorwaarden of app, zoals de verwerking van je persoonsgegevens voor onze telematicadiensten en verwerking door Axus Nederland B.V. (zie de privacyverklaringen, zakelijk en Private Lease, met betrekking tot de verwerking door Axus Nederland B.V.).

Verantwoordelijkheden van Zakelijke Klanten

Voor zover Klanten (werkgevers) toegang tot persoonsgegevens hebben, is de Klant (werkgever) als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het verwerken en gebruiken ervan. Deze Verklaring is niet van toepassing op het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door onze Klanten (werkgevers).

2. Wie wij zijn

LeasePlan Nederland NV, tevens handelend onder naam Ayvens, is de onderneming die verantwoordelijk is voor het verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke):

Statutair gevestigd in Amsterdam. Postadres 3001, 1300 EB Almere.

LeasePlan Nederland N.V. kan persoonsgegevens delen met de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, waaronder ALD SA en Société Generale, die namens ons als verwerkers optreden. Ook behoren hiertoe LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V. in welk geval ze als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke handelen:

De relevante bedrijven binnen onze groep van ondernemingen worden hierna als Ayvens en ‘wij’ of ‘we’ genoemd.

3. Hoe we jouw gegevens verzamelen

Wij en onze dienstverleners verzamelen persoonsgegevens op een aantal manieren, waaronder:

Online We ontvangen jouw persoonsgegevens van jou rechtstreeks, bijvoorbeeld:

Offline We verzamelen ook offline persoonsgegevens over jou, bijvoorbeeld wanneer je onze locaties bezoekt, telefonisch een order plaatst of telefonisch contact met onze klantenservice opneemt.

Uit andere bronnen
We ontvangen jouw persoonsgegevens ook uit andere bronnen, bijvoorbeeld via:

We moeten persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde Diensten aan je te kunnen leveren of om je verzoeken, vragen, opmerkingen en klachten over je Diensten te kunnen verwerken. Als je de gevraagde informatie niet verschaft, kunnen wij de Diensten mogelijk niet leveren. Als je enige persoonsgegevens van andere personen aan ons of onze dienstverleners met betrekking tot de Diensten bekend maakt, geef je daarmee aan dat je daartoe bevoegd bent en dat jij ons toestemming geeft voor het gebruiken van de informatie conform deze privacyverklaring.

Monitoring van communicatie We kunnen telefoongesprekken, email, tekstberichten en andere communicatie die we met je hebben, monitoren en registreren. We doen dit om te voldoen aan wet- en regelgeving, zelfreguleringsprocessen of procedures die relevant voor onze onderneming, om misdaden te voorkomen of op te sporen, voor de beveiliging van onze communicatiesystemen en processen, en voor kwaliteitsborging en training van medewerkers.

Als we bijvoorbeeld verplicht worden door een toezichthouder om bepaalde telefoonlijnen (voor zover relevant) op te nemen, doen we dat. Ook kunnen we checken of er ongepaste inhoud in de communicatie is, als dat gepast is en binnen de privacyregels. In zeer beperkte en specifieke omstandigheden mogen we een kortstondig en zorgvuldig gecontroleerde monitoring doen van je activiteiten als dit nodig is om te voldoen aan een juridische verplichting of voor ons gerechtvaardigd belang. We kunnen dit bijvoorbeeld doen als we reden hebben om aan te nemen dat fraude of een andere misdaad wordt gepleegd, als we strafbare feiten vermoeden en de monitoring in verhouding staat tot het type inbreuk, of als we verdenkingen hebben van het niet voldoen aan witwasregels waar wij aan moeten voldoen. In het bijzonder kunnen telefoongesprekken worden opgenomen voor deze doelen.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens

4.1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT WEBSITEBEZOEKERS

4.1.1 WEBSITES **4.1.1.a Om met jou te communiceren** - Wat houdt dit doel in? We verzamelen jouw informatie wanneer je contact met ons opneemt via een van onze contactformulieren, bijvoorbeeld wanneer je ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer je een offerte voor onze Diensten aanvraagt. Deze verwerking vindt plaats om een overeenkomst die jij met ons hebt uit te kunnen voeren of met jouw toestemming. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel verzamelen wij jouw volledige naam, geslacht, functie, (zakelijke) contactgegevens (waaronder jouw e-mailadres, telefoonnummer, naam van je bedrijf) je kenteken en alle informatie die jij aan ons verschaft in het invoerveld met vrije tekst van het contactformulier, waar je bijvoorbeeld jouw vraag kunt stellen, je suggestie kunt beschrijven, een compliment kunt maken of een klacht kunt delen. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. ​ **4.1.1.b Voor enquêtes of andere marketingcommunicatie** - Wat houdt dit doel in?  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens als je een enquête invult met feedback op onze websites of Diensten, met je toestemming, of als we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. Met jouw toestemming, of wanneer we gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je marketingcommunicatie toesturen om je op de hoogte te houden over evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. Wanneer we contact met je opnemen over enquêtes of marketingcommunicatie, zullen wij dat doen per e-mail, telefonisch of via schriftelijke nieuwsbrieven/brochures/magazines (mailings via de post). Indien je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via het [Privacyrechtenformulier](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/146b15a2-5a1e-4a2a-af8c-2360d0ec04b2). Op basis van jouw bezoek aan een website van Ayvens kunnen wij je buiten de Ayvens-website persoonlijke advertenties laten zien. Om te begrijpen wat voor jou relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om jouw persoonsgegevens te analyseren. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel gebruiken we jouw naam, adres, e-mailadres en onderwerpen waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn (zoals je dat op onze website hebt aangegeven). - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.1.2 SOCIAL MEDIA **4.1.2.a Om het sociaal delen mogelijk te maken** - Wat houdt dit doel in? Onze websites kunnen verschillende functies bevatten voor het delen op social media, zoals Facebook-, X (het voormalige Twitter)- of LinkedIn-buttons, die je - met jouw toestemming - kunt gebruiken voor het delen van de op onze website verschafte informatie met de social media van jouw keuze. Onze websites kunnen ook links naar onze eigen social media-pagina's bevatten, zoals onze Ayvens Facebook- of LinkedIn-pagina's of onze X-feed, die je kunt gebruiken om feedback te posten. Ook kunnen social media websites, zoals Snapchat, Facebook, X of LinkedIn, Ayvens reclame bevatten met links naar onze websites. Deze social media websites kunnen, met jouw toestemming, informatie van jou delen, als je ervoor kiest om een link naar een van onze websites te volgen. Wij wijzen je erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van beleid en praktijken (waaronder methoden voor de gegevensbeveiligingsbeleid) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, X, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-leveranciers, aanbieders van social mediaplatformen, leveranciers van besturingssystemen, leveranciers van draadloze Diensten of fabrikanten van apparatuur, waaronder persoonsgegevens die jij aan andere organisaties bekendmaakt door of in relatie met onze social media-functies. De privacyverklaringen van deze organisaties zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel gebruiken wij jouw naam, e-mailadres, IP-adres, foto, lijst van social media-contacten en alle andere informatie die voor ons toegankelijk zou zijn tijdens het gebruik van social media-functies. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.1.3 COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN Elke verwerking van jouw persoonsgegevens via cookies of vergelijkbare technologie zal conform onze cookieverklaring plaatsvinden, die beschikbaar is op onze website.4.1.4 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.1.4.a Managementrapportage** - Wat houdt dit doel in? We verwerken persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen van Ayvens waarin we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites en Diensten, bepalen van gebruikstrends, beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om jouw gebruik van onze online Diensten en applicaties mogelijk te maken, kunnen wij gegevens analyseren, die we verzamelen tijdens het gebruik van onze digitale media en deze combineren met de via cookies verzamelde informatie. Om bijvoorbeeld beter te kunnen begrijpen welk digitaal kanaal (Google-zoekactie, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) jij prefereert, kunnen we onze marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel kunnen we jouw naam, e-mailadres, IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van je postcode en alle andere in deze Verklaring vermelde of anderszins door jou aan ons verschafte informatie verwerken, als dat voor een van de in de vorige paragraaf vermelde doelen vereist is. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.1.4.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens** - Wat houdt dit doel in? Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid en gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan); (b) voor het naleven van juridische procedures; (c) om te voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel verwerken we jouw naam, je contactgegevens, je correspondentie met Ayvens, jouw gebruik van onze Diensten en alle andere in deze Verklaring vermelde of anderszins door jou aan ons verschafte informatie, als dat voor een van de in de vorige paragraaf vermelden doelen vereist is. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.2 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KLANTEN

4.2.1 BEHEER VAN KLANTACCOUNTS **4.2.1.a Het verschaffen, onderhouden en beheren van de Klantaccount** - Wat houdt dit doel in? We verzamelen jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van het dagelijks beheer en administratie van de klantaccounts, zoals het bijhouden van contracten, en om jou te informeren over alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de Diensten en andere informatie die voor het Klantcontract en- account relevant is. Deze verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van het leasecontract dat wij met je hebben of op basis van een wettelijke verplichting. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel kunnen we zakelijke contactinformatie en inloggegevens van onze online Klantaccounts verwerken. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.1.b Om met jou te communiceren** - Wat houdt dit doel in? Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals per e-mail of telefoon, chat, whatsapp of via onze website). In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken om je vraag/verzoek te beantwoorden. We kunnen bijvoorbeeld ook contact met je opnemen over dagelijks beheer en administratie van jouw klantaccount. Deze verwerking is gerelateerd aan de uitvoering van het leasecontract dat wij met je hebben. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel kunnen we jouw naam, je contactgegevens, jouw correspondentie met Ayvens over je vraag/verzoek en alle andere persoonsgegevens gebruiken zoals je die aan ons hebt gegeven en/of die vereist zijn om je passend te antwoorden. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.1.c Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** - Wat houdt dit doel in? We verwerken je persoonsgegevens om je enquêtes te sturen waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met jouw toestemming, of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je andere communicatie zenden, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. We zullen je dergelijke informatie zenden in de vorm van een periodieke e-mail of een e-mail waarin wij je vragen om je feedback over onze Diensten en andere aan het voertuig verrichte Diensten. We kunnen je ook per post nieuwsbrieven/brochures/magazines toesturen. Om te begrijpen wat voor jou relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om jouw persoonsgegevens te analyseren. Als je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via de in deze Verklaring gegeven [Privacyrechten formulier](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/146b15a2-5a1e-4a2a-af8c-2360d0ec04b2). Om je gebruik van online Diensten of applicaties te ondersteunen, kunnen we data analyseren die we krijgen als je onze digitale media gebruikt, en die kunnen we combineren met informatie die we krijgen via cookies. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen welke digitale kanalen (Google search, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) jij het fijnst vindt. We kunnen onze communicatie en marketing activiteiten optimaliseren of verminderen per kanaal en per apparaat. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel kunnen wij je naam en je zakelijke contactgegevens verwerken. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.2 AYVENS BEDRIJFSTERREINEN **4.2.2.a Toegang en beveiligingscontrole tot Ayvens-bedrijfsterreinen**    - Wat houdt dit doel in? Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je ons bedrijfsterrein bezoekt, om te zorgen voor passende toegangscontrole en -beveiliging, waarin wij een gerechtvaardigd belang hebben (veiligheid en bescherming van onze eigendommen). - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel mogen wij je naam, je contactgegevens en de persoon die je bezoekt verwerken. We kunne ook video en/ of audio informatie over je verwerken via video en audio opname apparatuur, zoals CCTV. - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.3 KLANTRAPPORTAGE **4.2.3.a MyFleet** - Wat houdt dit doel in? Wij verschaffen de online rapportagetool “MyFleet”. De contactpersonen van de Klant kunnen op deze tools inloggen om de status van hun wagenpark te bekijken, schaderapportages, contract management en andere fleetreportingfuncties te gebruiken, zoals dashboardrapportage, trendanalyserapportage, kilometerstand en eind van de leasetermijn. Deze verwerking is gerelateerd aan de uitvoering van het leasecontract dat wij met onze Klant hebben en gebeurt op basis van ons gerechtvaardig belang. - Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel verzamelen wij contactgegevens en functie (bijvoorbeeld (internationaal) wagenparkbeheerder) of contactpersoon van de Klant en inloggegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord). - Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.4 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.2.4.a Management reporting**    *Wat houdt dit doel in*? We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen van Ayvens waarin we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites en Diensten, bepalen van gebruikstrends, beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om je gebruik van online Diensten of applicaties te ondersteunen, kunnen we data analyseren die we krijgen als je onze digitale media gebruikt, en die kunnen we combineren met informatie die we krijgen via cookies. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen welke digitale kanalen (Google search, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) jij het fijnst vindt. We kunnen onze communicatie en marketing activiteiten optimaliseren of verminderen per kanaal en per apparaat. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel*? Voor dit doel kunnen we verschillende informatie verwerken die we krijgen bij het leveren van onze Diensten (zoals je naam, contactgegevens, wagenparkgegevens etc), voor zover nodig voor een van de bovengenoemde doelen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens*? Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.4.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens**.    *Wat houdt dit doel in*? Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid een gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan); (b) kredietwaardigheidstoetsingen; (c) voor het naleven van juridische procedures; (d) om te voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (e) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (f) het beschermen van onze activiteiten; (g) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (h) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel*? Voor dit doel verwerken wij de naam, e-mailadres, de geboortedatum, van de uiteindelijke belanghebbende van de wederpartij waarmee Ayvens zaken wil doen. We kunnen ook de naam, e-mailadres en geboortedatum van de perso(o)n(en) die de onderneming tegenover Ayvens vertegenwoordigen, jouw correspondentie met Ayvens verwerken, je gebruik van Diensten en enige andere in deze Verklaring genoemde informatie, als die vereist is voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doelen. Tevens kunnen wij informatie verkregen uit publieke bronnen verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens*? Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.3 GEGEVENS OVER LEASERIJDERS (werknemers van onze Klanten)

4.3.1 CONTACTGEGEVENS LEASERIJDER **4.3.1.a Om met jou te communiceren**     *Wat houdt dit doel in?* Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals per e-mail of telefoon, of via onze website). In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken om je vraag/verzoek te beantwoorden. We kunnen ook contact met je opnemen over jouw voertuig of andere onderwerpen voor leaserijders. Deze verwerking is gebaseerd op de levering van de Dienst aan jou en je werkgever om het leasecontract dat wij met de jouw werkgever hebben uit te voeren, op basis van ons gerechtvaardigd belang. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel mogen we je naam, je contactgegevens, je correspondentie met Ayvens over jouw vraag/verzoek en alle andere persoonsgegevens verwerken zoals jij die aan ons hebt gegeven en/of die nodig is om je passend te antwoorden, inclusief je kentekennummer. Voor kwaliteitsborging en trainingsdoeleinden kunnen we ook je (telefoon-, chat- en whatsapp)gesprekken met klantenservice afdelingen opnemen waarvoor we een gerechtvaardigd belang hebben. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.1.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer wij je periodieke enquêtes toesturen om jouw feedback te verzamelen over onze Diensten en andere Diensten aan het voertuig, waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens. Met jouw toestemming of wanneer we een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je marketingcommunicatie zenden om je te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. Wanneer we contact met je opnemen over enquêtes of marketingcommunicatie, zullen wij dat doen per e-mail of via schriftelijke nieuwsbrieven/brochures/magazines. Om te begrijpen wat voor jou relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om jouw persoonsgegevens te analyseren. Indien je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via het [Privacyrechtenformulier](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/146b15a2-5a1e-4a2a-af8c-2360d0ec04b2). *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken we je naam, je adres, je e-mailadres, je kentekennummer en je interesses (zoals je die hebt opgegeven).   *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.2 VOERTUIGDIENSTEN **4.3.2.a Beheer van het voertuig** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie om het geleasete voertuig aan te schaffen, aan jou af te leveren, jouw gebruik van het voertuig te registreren en het afhandelen van het dagelijks beheer van het voertuig. In specifieke gevallen kunnen we jouw informatie ook gebruiken om het voertuig in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) te registreren. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en op basis van gerechtvaardigd belang. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel gebruiken we jouw naam, adres, (zakelijke) e-mailadres, leasecategorie, kentekennummer, merk en model, servicehistorie en operationele contactgegevens met jou. Daarnaast kan je bepaalde informatie over het voertuigbeheer aan ons doorgeven via het Ayvens-portaal, of wanneer je Ayvens belt. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* We delen informatie over het beheer van het voertuig met onze Klanten (jouw werkgever) en indien nodig ook het adres aan leveranciers om het voertuig te kunnen afleveren. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.b Reparatie, onderhoud en banden** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie om (geplande) reparatie- en onderhoudsdiensten en bandenservice te leveren en om te analyseren, voorspellen en pro-actief te sturen op onderhoud en reparaties voor jouw voertuig. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij je naam, adres, (zakelijke) e-mailadres, kentekennummer, merk en model, servicehistorie en operationele contactinformatie met jou. Daarnaast kun je bepaalde informatie aan ons doorgeven via het Ayvens-portaal (bijvoorbeeld jouw telefoonnummer voor het maken van een afspraak voor onderhoud van de auto), of wanneer je Ayvens belt. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij delen informatie met onze Klanten (jouw werkgever) en derden die onderhoud/reparatie aan het voertuig uitvoeren of banden verwisselen of vervangen, zoals dealers/garages, reparatiewerkplaatsen of automonteurs. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.c Ongevalbeheer** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie voor het registreren van ongevalbeheer waarbij jij en/of jouw voertuig betrokken zouden kunnen zijn, om de mobiliteit te herstellen en schade af te handelen. We zullen dit doen door (i) jou een mogelijkheid te geven om ongevallen wanneer die gebeuren aan ons klantenservice te melden, (ii) door het, waar van toepassing, verlenen van pechhulp en/of een vervangend voertuig en (iii) het regelen van reparatie en andere noodzakelijke nazorg en follow-up. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We mogen deze informatie ook gebruiken voor het vaststellen van schade en voor schadebeheer en schadebeperking, waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben in het verwerken van deze gegevens. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: - Wij zelf: kentekennummer, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met jou. - Van jou: je naam, contactgegevens, voertuiggegevens, informatie over het ongeval, foto's van het incident, geboortedatum, aantal passagiers in het voertuig, informatie van getuigen over het ongeval (indien van toepassing) en alle andere informatie die jij met ons in het kader van het ongeval deelt (waaronder alle informatie over mogelijk letsel). - Van derden, zoals bij het ongeval betrokken personen of verzekeringsmaatschappijen: informatie van bij het ongeval/incident betrokken derden (zoals identiteit van jouw passagiers, leaserijder en passagiers van voertuigen van derden, en andere betrokken derden), informatie van derden (zoals getuigen, opsporingsambtenaren en anderen), verzekeringsgegevens, informatie over het incident en claims van derden. - Van autoriteiten (zoals politie): jouw naam, adres, kentekennummer, informatie over het ongeval, politierapporten en getuigenverklaringen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij delen deze informatie met onze Klant (jouw werkgever) door middel van onze tool MyFleet. Wij kunnen bepaalde gegevens delen met dealers en garages, carrosseriebedrijven, automonteurs, verzekeringsmaatschappijen (die zowel de eigen verzekeringsmaatschappijen als die van derden kunnen zijn) en professionele experts die voor ons of voor derden zoals advocaten, medisch experts, onderzoekers werken, in het kader van het afwikkelen van schade of claims. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.3.2.d Verkeers- en parkeerboetebeheer** *Wat houdt dit doel in?* Het volgende kan afhankelijk zijn van het land waar de Leaserijders de verkeers- en/of parkeerovertredingen hebben begaan. De aan leaserijders van de voertuigen opgelegde verkeers- en/of parkeerboetes kunnen aan Ayvens als de geregistreerde eigenaar van de voertuigen worden geadresseerd door de autoriteit die een bepaalde verkeers- of parkeerboete heeft opgelegd (zoals politie of plaatselijke gemeente). We verwerken jouw persoonsgegevens voor het afwikkelen en beheren van de betaling van de boete en, indien van toepassing, het verkrijgen van een vergoeding van onze Klant (jouw werkgever), waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben in het verwerken van deze gegevens. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* We verwerken informatie die wij ontvangen van de betrokken autoriteiten (zoals politie of plaatselijke gemeenten): Jouw naam, adres en kentekennummer, de aard, plaats en tijd van de door jou gepleegde overtreding/incident en de opgelegde boetes. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Ayvens deelt deze informatie in bepaalde situaties met onze Klant (jouw werkgever), dat doen we in de volgende gevallen: - Als geleasete voertuigen als poolauto worden gebruikt en Ayvens niet weet wie de werkelijke leaserijder van een bepaald voertuig is; - Als het geleasete voertuig een huurauto betreft; - Als het geleasete voertuig een duidelijk bedrijfslogo heeft en daarmee ook in het verkeer ‘een reclamebord’ voor de organisatie is; - Als de werkgever de boetes betaalt en deze niet doorbelast aan de Leaserijder; - Als een Leaserijder de bekeuring niet binnen de betaaltermijn heeft betaald en Ayvens hiervoor een aanmaning heeft ontvangen; - Soms in geval van een internationale bekeuring om hoge kosten te voorkomen; - Als het een parkeerboete betreft, in verband met de korte betaaltermijn voor parkeerboetes. Naast de beschreven situaties kan Ayvens de informatie met onze Klant (jouw werkgever) delen als hiervoor (schriftelijk) toestemming is gegeven door de Leaserijder of wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting hebben. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.e Tankpas, laadpas en tolheffingen** *Wat houdt dit doel in?* Tot onze Diensten behoort een brandstofbeheerprogramma, waarmee je bijvoorbeeld, je brandstof bij benzinestations kunt afrekenen met een door Ayvens uitgegeven of beheerd betalingssysteem. Indien je een elektrisch voertuig hebt, kun je een laadpas krijgen om jouw voertuig op te laden bij oplaadpunten. We kunnen ook de plaatsing van een laadpaal regelen. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We mogen daarnaast bepaalde informatie verzamelen om de tolgerelateerde activiteiten van een wagenpark te beheren. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we de volgende informatie: jouw naam, contactgegevens, e-mailadres, nummer van tankpas of laadpaal of laadpas, adres, telefoonnummer, kentekennummer, brandstofinformatie, kilometerstand en gerelateerde kosten. Bij vergoedingen kunnen we ook bankrekeningnummers en kopieën van bankpassen verwerken. We mogen ook tol gerelateerde informatie verzamelen, zoals informatie over locatie, tijd en kosten. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Ayvens moet informatie delen met de onderneming van de tankpas / laadpaal / betaling. Ook kunnen onze Klanten (jouw werkgever) toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens die wij beschikbaar hebben gesteld op ons internet- of e-Mobility-portal of online rapportagetool “MyFleet.”. Klanten kunnen inloggen en de status van hun wagenpark (bijvoorbeeld kilometerstand) bekijken, en andere functies (bijvoorbeeld dashboardrapportage over brandstofverbruik en -prijs en trendanalyserapportage). Via MyFleet kunnen Klanten ook tankpassen en laadpassen opvragen. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.f Financiële administratie** *Wat houdt dit doel in?* Tot onze Dienst kan behoren het leveren van rapportages aan Klanten (werkgevers) waarmee de juiste fiscale bijtelling kan worden ingehouden op het salaris door de werkgever. De werkgever registreert de leaseauto die de leaserijder tot zijn beschikking heeft en als dat nodig is, de fiscale waarde voor het bepalen van bijtelling op het maandsalaris. Ook kunnen andere kosten worden gemaakt die door werkgever worden betaald. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we de volgende informatie: salaris-/personeelsnummer, privégebruik van het voertuig, percentage parttime, eigen bijdrage en fiscale bijtelling. Voor de verwerking van andere kosten verzamelen we: eigen risico bij schade, tolkosten, huurkosten voor niet tijdig inleveren huurauto, tijd en soms locatie van een gebeurtenis. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij delen deze informatie met onze Klant (jouw werkgever) voor de verwerking van de rapportages. Soms delen we de informatie ook met derden die door ons of onze Klant (jouw werkgever) zijn ingeschakeld om te ondersteunen bij deze Dienst. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.3 MOBILITEITSDIENSTEN **4.3.3.a Huren**     *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen jouw persoonsgegevens om onze huurdiensten te leveren, zodat je bijvoorbeeld de huurspecialisten van Ayvens kunt bereiken via ons klantenservice, om een voertuig te huren op de meest geschikte verhuurlocatie of een huurvoertuig bij je te laten afleveren. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en is ook gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben. Of de verwerking is, indien van toepassing, gebaseerd op de overeenkomst die je met ons hebt. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we: jouw naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, kentekennummer, gerelateerde kosten, afleverlocatie, huurperiode en zakelijke contactpersoon. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij delen jouw gegevens met de (externe) verhuurspecialisten van Ayvens. Zie ook hoofdstuk ‘Delen van gegevens met derde partijen’. **4.3.3.b Pechhulp** *Wat houdt dit doel in?* Als jouw auto een defect vertoont, bijvoorbeeld een lekke band of mechanische problemen terwijl je onderweg bent, dan kan Ayvens pechhulp leveren., Hiervoor werken we nauw samen met externe partijen. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we de volgende informatie: jouw naam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, kentekennummer en locatie waar assistentie nodig was of verleend is. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* We delen jouw informatie met derden die pechhulp, reparatiediensten, sleepdiensten of een vervangende auto leveren. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.  4.3.4 RIJVEILIGHEIDSPROGRAMMA **4.3.4.a Voor het voorbereiden, beheren en geven van trainingen** *Wat houdt dit doel in?* We leveren diverse trainingsprogramma's voor rijveiligheid en risicobeheer om rijgedrag te analyseren en verbeteren, de proactieve inzet van de Klant voor veiligheid en verantwoord ondernemerschap te stimuleren, het aantal ongelukken te verkleinen, de effectiviteit van de algehele veiligheidsinitiatieven van de Klant te beoordelen en communicatie- en trainingskansen te vinden. We schakelen externe partijen in voor het geven en uitvoeren van dergelijke veiligheidsprogramma's, die contact met je zullen opnemen voor het uitvoeren een veiligheidsevaluatie en die de daadwerkelijke trainingen zullen geven (online of klassikaal). Eventuele verwerking van persoonsgegevens door een derde partij valt onder het privacybeleid van deze derde partij. We ontvangen van deze externe partij jouw “verkeersrisico-index” (informatie over potentiële risico's die met behulp van vragenlijsten werden vastgesteld), trainingen die werden aanbevolen, trainingen waarvoor aanmelding heeft plaatsgevonden en afgeronde trainingen. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang of de verwerking is gebaseerd op je toestemming. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen/verwerken wij de volgende persoonsgegevens: - Direct van Klanten (je werkgever): je naam, (zakelijke) e-mailadres en kentekennummer. - Van door ons ingeschakelde derden: leaserijdersrisico-index, trainingen die werden aanbevolen, trainingen waarvoor aanmelding heeft plaatsgevonden en afgeronde trainingen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij delen jouw informatie met door ons ingeschakelde derden om de rijveiligheidsprogramma's te beheren en uit te voeren, en met onze Klanten (uw werkgever). Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.5 ONLINE PORTALS EN APPS **4.3.5.a Verschillende portals en apps voor leaserijders** *Wat houdt dit doel in?* Afhankelijk van het land waar je woont, bieden wij online portals die een aantal functies bezitten. Je kunt bijvoorbeeld via onze portals en apps praktische informatie over jouw leaseauto vinden, jouw naam, contactgegevens en andere persoonsgegevens aanpassen, schade aan jouw voertuig melden, afspraken vastleggen voor reparatie, onderhoud of bandenwissel via online afsprakenplanners, contact opnemen met onze Driver Contact Centers, boetes bekijken en betalen, (brandstof)uitgaven terugvragen en - als je een elektrisch voertuig hebt - opladen beheren. We kunnen je ook een dashboard-type weergave bieden waarmee je inzicht krijgt in je gebruik van het voertuig (zoals jouw gemiddelde brandstofefficiëncy, je schades etc.). Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en gebaseerd op gerechtvaardigd belang of de verwerking is gebaseerd op je toestemming. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Wij ontvangen jouw e-mailadres van je werkgever (onze Klant) om je de door Ayvens gegenereerde inloggegevens (gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord) te geven, zodat je toegang tot onze verschillende online portals en apps hebt.  *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.5.b MyFleet** *Wat houdt dit doel in?* MyFleet verschaft dashboardrapportage op landelijk en/of internationaal niveau aan onze Klanten (jouw werkgever). Met MyFleet kunnen Klanten bijvoorbeeld de kilometrage voor de resterende leaseperiode van (individuele) voertuigen bekijken en beoordelen. Wij gebruiken ook de gegevens in de fleetreporting tool voor het geven van (verzamelde) inzichten aan onze Klanten (jouw werkgever) in belangrijke aspecten van zijn landelijke wagenparkbeheer (zoals kosten en risico's), het daarmee kunnen onderhouden van een evenwichtige benadering van het wagenparkbeheer (kosten, milieu en veiligheid), het uitvoeren van het wagenparkbeleid, het kunnen rapporteren van wereldwijde CO2-uitstoot als onderdeel van verplichtingen tot en naleving van maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Klant, het beoordelen van effectiviteit van beleidswijzigingen en het proactief communiceren van relevante wagenparkontwikkelingen. Deze verwerking is gerelateerd aan de levering van de Diensten aan jou en je werkgever voor de uitvoering van het leasecontract dat we met jouw werkgever hebben en is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Iedere Klant kan bijvoorbeeld op basis van dergelijke dashboardrapportage toegang hebben tot (i) verschillende gegevens over CO2-uitstoot van zijn wagenpark per land, en (ii) door Ayvens voorgestelde maatregelen om de milieueffecten van het wagenpark te verkleinen. Ayvens en de Klant kunnen daarna het beleid van het bedrijf voor het wagenpark/voertuig onderzoeken en bespreken en doelen stellen om blijvend minder brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot en andere voertuigkosten te realiseren. Op basis van dergelijke informatie kan iedere Klant geïnformeerde beslissingen nemen voor het verlagen van CO2-uitstoot binnen zijn wagenpark in een bepaald land, bijvoorbeeld door het geven van energie-efficiënte rijtraining aan zijn Leaserijders of de aankoop van meer klimaatneutrale voertuigen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: - Van onze Klant (jouw werkgever): naam van de Leaserijder, door de Klant gegenereerd leaserijder-ID, naam en contactgegevens van de contactpersoon van de Klant, (e-mail) adres, telefoonnummer, nationaliteit en gebruik van tankpas (optioneel). - Wijzelf: voertuiggegevens (bijvoorbeeld merk, model, registratienummer, kentekennummer), resterende contractduur, schade aan een voertuig, brandstoftype, aantal en soort tankpassen, brandstofverbruik en verzekeringsgegevens. - Van Leaserijder: kilometerstand en beschrijving van schade aan een bij een ongeval betrokken voertuig. - Van anderen ontvangen gegevens (zoals politie, plaatselijke gemeenten, onderhoudsgarage/-centrum): verkeers- en/of parkeerboetes, kilometerstand en informatie over voertuigonderhoud en reparaties. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* We delen deze informatie met de bevoegde (Internationale) Fleet Manager van de klant. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.6 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.3.6.a Managementrapportage** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen, waarin we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkeling van nieuwe producten, versterken, verbeteren of aanpassen van onze Diensten, vaststellen van gebruikstrends, bepalen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om je gebruik van online Diensten of applicaties te ondersteunen, kunnen we data analyseren die we krijgen als je onze digitale media gebruikt, en die kunnen we combineren met informatie die we krijgen via cookies. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen welke digitale kanalen (Google search, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) jij het fijnst vindt. We kunnen onze communicatie en marketing activiteiten optimaliseren of verminderen per kanaal en per apparaat. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we verschillende informatie verwerken die we verzamelen in het kader van onze Diensten (zoals jouw naam, contactgegevens, voertuiggegevens etc.), zoals vereist voor de hierboven beschreven doelen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.6.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, zullen wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist verwerken (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid een gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan);); (b) onderdeel van kredietwaardigheidstoetsing; (c) voor het naleven van een juridische procedure (d) het voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waar je woont; (e) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (f) het beschermen van onze activiteiten; (g) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen; en (h) ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. Als jij en je werkgever daarin toegestemd hebben, kan Ayvens ook informatie analyseren over jouw voertuig(en) als je al een al een auto via Ayvens hebt geleased, bijvoorbeeld om de nieuwe leaseprijs van jouw leaseauto te bepalen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken we je naam, je contactgegevens, je correspondentie met Ayvens, jouw gebruik van onze Diensten en alle andere in deze Verklaring vermelde informatie, als dat voor een van de in de vorige paragraaf vermelde doelen vereist is. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 

4.4 GEGEVENS OVER PRIVATE LEASE KLANTEN

4.4.1 AANMELDEN **4.4.1.a Om jou als klant te kunnen accepteren** *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen informatie wanneer jij je (online) als Klant aanmeldt. Deze verwerking is nodig voor het afsluiten en uitvoeren van het leasecontract, waaronder beoordeling, identificatie en acceptatie van jou als Klant en kredietwaardigheidtoetsingen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij je volledige naam, geslacht, titel, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, bankrekeningnummer, inkomensgegevens, bankafschriften, antecedenten onderzoeksgegevens (o.a. creditscore) en inkomensgegevens. Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, vragen wij jouw identiteitsbewijs en gezichtsafbeelding op ter identificatie en verificatie. Het BSN zal niet worden verwerkt, deze wordt geautomatiseerd gemaskeerd.  *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* We delen jouw informatie met een derde waarmee wij een overeenkomst hebben voor het uitvoeren van online betalingen, zoals de aanbetaling en de maandelijkse betalingen van het leasebedrag. We delen alleen informatie die voor de uitvoering van de betalingen nodig is. Online identificatie en verificatie kan via een externe partij verlopen. Zie ook hoofdstuk '[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.    **4.4.1.b Portals en apps** *Wat houdt dit doel in?* Afhankelijk van het land waarin je woont, bieden we online portals of apps aan. Via deze portals of apps kun je bijvoorbeeld praktische informatie over je leaseauto zoeken, contactinformatie en andere persoonsgegevens wijzigen, schade aan je voertuig melden, afspraken vastleggen voor reparaties, onderhoud of bandenwissel, contact opnemen met onze klantenservice, boetes inzien en betalen. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren, of gebaseerd op jouw toestemming. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Hiervoor gebruiken we je naam en e-mailadres om je een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord toe te sturen die je nodig hebt om de online portals en apps te gebruiken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.    4.4.2 CONTACT **4.4.2.a Om met jou te communiceren**     Wat houdt dit doel in? Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals per e-mail, telefoon, onze website). In dat geval gebruiken we jouw persoonsgegevens om je vraag/verzoek te beantwoorden. We kunnen ook contact met je opnemen over het private leasecontract. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren, of met jouw toestemming. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we je naam, je contactgegevens, jouw correspondentie met Ayvens over jouw vraag/verzoek en alle andere persoonsgegevens verwerken zoals jij die aan ons hebt gegeven en/of die nodig is om je een goed antwoord te geven (inclusief je kentekennummer), de overeengekomen duur van het private leasecontract en jouw financiële verplichtingen aan ons. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.    **4.4.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij gebruiken jouw persoonsgegevens wanneer wij je periodieke enquêtes toesturen om jouw feedback over onze Diensten te verzamelen en andere Diensten aan het voertuig, waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. Met jouw toestemming, of wanneer we gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je marketingcommunicatie zenden om je te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. Wanneer we contact met je opnemen over enquêtes of marketingcommunicatie, zullen wij dat doen per e-mail of via schriftelijke nieuwsbrieven/brochures/magazines. Om te begrijpen wat voor jou relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om jouw persoonsgegevens te analyseren. Indien je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, klik dan [hier](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/146b15a2-5a1e-4a2a-af8c-2360d0ec04b2) om contact met ons op te nemen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel gebruiken we je naam, je adres, je e-mailadres, je kentekennummer, en onderwerpen waarin jij geïnteresseerd zou kunnen zijn (zoals jij dat op onze website hebt aangegeven).   *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.3 VOERTUIGDIENSTEN **4.4.3.a Aanschaf en beheer van het voertuig** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie om het geleasete voertuig aan te schaffen, aan jou af te leveren, in verband met het registreren van het voertuig in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), jouw gebruik van het voertuig en het afhandelen van het dagelijkse beheer van het voertuig. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel gebruiken we jouw naam, adres, (zakelijke) e-mailadres, leasecategorie, kentekennummer, merk en model, servicehistorie en operationele contactgegevens met jou. Daarnaast kan je bepaalde informatie over het voertuigbeheer aan ons doorgeven via het Ayvens-portaal, of wanneer je Ayvens belt. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.b Reparatie, onderhoud en banden** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie om (geplande) reparatie- en onderhoudsdiensten en bandenservice te leveren en om te analyseren, voorspellen en pro-actief te sturen op onderhoud en reparaties voor jouw voertuig. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van het leasecontract en hebben we een gerechtvaardigd belang. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij je naam, adres, (zakelijke) e-mailadres, kentekennummer, merk en model, servicehistorie en operationele contactinformatie met jou. Daarnaast kun je bepaalde informatie aan ons doorgeven via het Ayvens-portaal (bijvoorbeeld jouw telefoonnummer voor het maken van een afspraak voor onderhoud van de auto), of wanneer je Ayvens belt. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij delen informatie met derden die onderhoud/reparatie aan het voertuig uitvoeren of banden verwisselen of vervangen, zoals dealer/garages, reparatiewerkplaatsen of automonteurs. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.c Ongevalbeheer** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie door het registreren en beheren van ongevallen waarbij jij en/of jouw voertuig betrokken zouden kunnen zijn, om de mobiliteit te herstellen en schade af te handelen. We zullen dit doen door (i) jou een mogelijkheid te geven om ongevallen wanneer die gebeuren aan ons klantenservice te melden, (ii) door het, waar van toepassing, verlenen van pechhulp en/of een vervangend voertuig en (iii) het regelen van reparatie en andere noodzakelijke nazorg en follow-up. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren. We mogen deze informatie ook gebruiken voor het vaststellen van schadeherstel bij ons beleid voor schadebeheer en schadebeperking, waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben in het verwerken van deze gegevens. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: - Wij zelf: kentekennummer, merk en model, servicehistorie en operationeel contact met jou. - Van jou: je naam, contactgegevens, voertuiggegevens, informatie over het ongeval, foto's van het incident, geboortedatum, aantal passagiers in het voertuig, informatie van getuigen over het ongeval (indien van toepassing) en alle andere informatie die jij met ons in het kader van het ongeval deelt (waaronder alle informatie over mogelijk letsel). - Van derden, zoals bij het ongeval betrokken personen of verzekeringsmaatschappijen: informatie van bij het ongeval/incident betrokken derden (zoals identiteit van jouw passagiers, leaserijder en passagiers van voertuigen van derden, en andere betrokken derden), informatie van derden (zoals getuigen, opsporingsambtenaren en anderen), verzekeringsgegevens, informatie over het incident en claims van derden. - Van autoriteiten (zoals politie): jouw naam, adres, kentekennummer, informatie over het ongeval, politierapporten en getuigenverklaringen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* We kunnen bepaalde informatie delen met dealers/garages, reparatiewerkplaatsen, automonteurs, autoverzekeringsmaatschappijen (die zowel de eigen verzekeringsmaatschappijen als die van derden kunnen zijn) en door ons of derden aangestelde professionele experts (zoals advocaten, medisch deskundigen, onderzoekers) in het kader van het afwikkelen van schade of claims. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.   **4.4.3.d Laadpas** *Wat houdt dit doel in?* Indien je een elektrisch voertuig hebt, kun je een laadpas krijgen om jouw voertuig op te laden bij oplaadpunten. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren. En we kunnen Diensten leveren voor de plaatsing van een laadpaal. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we de volgende informatie: jouw naam, e-mailadres, nummer van laadpas, kentekennummer, kilometrage en gerelateerde kosten. Bij vergoedingen kan het nodig zijn informatie te verzamelen over een bankrekening. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Ayvens moet informatie delen met de exploitant van de E-oplaad-oplossing/betaaldienst. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.e Verkeers- en parkeerboetebeheer** *Wat houdt dit doel in?* Het volgende kan afhankelijk zijn van het land waar jij de verkeers- en of parkeerovertredingen kan hebben begaan: Als de geregistreerde eigenaar van de voertuigen kunnen aan leaserijders van de voertuigen opgelegde verkeers- en/of parkeerboetes aan Ayvens worden gezonden door de autoriteit die een bepaalde verkeers- of parkeerboete heeft opgelegd (zoals politie of plaatselijke gemeente). We gebruiken jouw persoonsgegevens voor het afwikkelen en beheren van de betaling van de boete. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* We verwerken informatie die wij ontvangen van de betrokken autoriteiten (zoals politie of plaatselijke gemeenten): jouw naam, adres en kentekennummer, de aard, plaats en tijd van de door jou gepleegde overtreding/incident en de opgelegde boetes. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.4 MOBILITEITSDIENSTEN **4.4.4.a Pechhulp**   *Wat houdt dit doel in?* Als jouw auto een defect vertoont, bijvoorbeeld een lekke band of mechanische problemen terwijl je onderweg bent, dan kan Ayvens pechhulp leveren, waarvoor we nauw samenwerken met externe contractpartijen. Deze verwerking is vereist om het leasecontract te kunnen uitvoeren. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we de volgende informatie: jouw naam, e-mail, mobiele telefoonnummer, kentekennummer en locatie waar assistentie nodig was en verleend werd. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* We delen jouw informatie met derden die pechhulp, reparatiediensten, sleepdiensten of een vervangende auto leveren. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.5 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.4.5.a Managementrapportage** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen van Ayvens waarin we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites en Diensten, bepalen van gebruikstrends, beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om jouw gebruik van onze online Diensten en applicaties mogelijk te maken, kunnen wij gegevens analyseren, die we verzamelen tijdens het gebruik van onze digitale media en deze combineren met de via cookies verzamelde informatie. Om bijvoorbeeld beter te kunnen begrijpen welk digitaal kanaal (Google-zoekactie, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) jij prefereert, kunnen we onze marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we jouw naam, e-mailadres, IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van je postcode en alle andere in deze Verklaring vermelde of anderszins door jou aan ons verschafte informatie verwerken, als dat voor een van de in de vorige paragraaf vermelde doelen vereist is. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.5.b Naleving van wetten, wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid en gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan);); (b) voor het naleven van juridische procedures; (c) om te voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, geboortedatum, jouw correspondentie met Ayvens, jouw gebruik van Diensten en enige andere in deze Verklaring genoemde informatie , als deze vereist is voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doelen. Tevens kunnen wij informatie verkregen uit publieke bronnen verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven . Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.5 GEGEVENS OVER PARTICULIERE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S

4.5.1 AANKOOP **4.5.1.a Aankoop van een Ayvens occasion** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken jouw informatie over jouw (potentiële) aankoop van een Ayvens-occasion, indien van toepassing, de inruil van jouw voertuig en andere gerelateerde Diensten. Dit omvat de uitvoering van het koopcontract, het leveren van Diensten en het afwikkelen van de betalingstransactie. Deze verwerking is nodig voor het afsluiten en uitvoeren van het contract, waaronder beoordeling en acceptatie van jou als Klant en voorlopige kredietwaardigheidstoetsing. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen we jouw naam, geslacht, titel, (zakelijke) contactgegevens (waaronder jouw e-mailadres, telefoonnummer, naam van jouw bedrijf), informatie over jouw inruilvoertuig en de gegevens die vereist zijn voor het afhandelen van de transactie, inclusief bankgegevens. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Wij kunnen deze informatie delen met inruilpartijen of partners voor financiële Diensten. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.5.2 CONTACTGEGEVENS VAN DE KOPER **4.5.2.a Om met jou te communiceren** *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen jouw informatie wanneer je contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren (of in een van onze occasioncentra informatie geeft), bijvoorbeeld wanneer je ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer je een offerte voor onze Diensten aanvraagt. We kunnen contact met je opnemen over een (potentiële) aankoop van een voertuig. Deze verwerking is vereist om een overeenkomst die je met ons hebt te kunnen uitvoeren of met jouw toestemming. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij jouw naam, geslacht, functie, (zakelijke) contactgegevens (waaronder jouw e-mailadres, telefoonnummer, naam van jouw bedrijf) en alle andere informatie die jij aan ons verschaft in het vrije invoerveld van het contactformulier, waar je bijvoorbeeld jouw vraag kunt stellen, jouw suggestie kunt beschrijven, een compliment kunt maken of een klacht kunt delen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.5.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij gebruiken jouw persoonsgegevens wanneer wij je een enquête sturen om jouw feedback over onze Diensten te verzamelen, waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met jouw toestemming, of wanneer we gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je marketingcommunicatie zenden om je te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. Wanneer we contact met je opnemen over enquêtes of marketingcommunicatie, zullen wij dat doen per e-mail of via schriftelijke nieuwsbrieven/brochures/magazines. Om te begrijpen wat voor jou relevant is, kunnen we handmatige en automatische tools gebruiken om jouw persoonsgegevens te analyseren. Indien je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via de in deze Verklaring gegeven [contactmogelijkheden](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ad9b2693-0c3f-433d-a46e-5aba1f8f746e).  *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel gebruiken we je naam, je adres, je e-mailadres, je kentekennummer en jouw interesses (zoals jij die hebt opgegeven).   *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.5.3 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.5.3.a Managementrapportage** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen van Ayvens waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites en Diensten, bepalen van gebruikstrends, beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om jouw gebruik van onze online Diensten en applicaties mogelijk te maken, kunnen wij gegevens analyseren, die we verzamelen tijdens het gebruik van onze digitale media en deze combineren met de via cookies verzamelde informatie. Om bijvoorbeeld beter te kunnen begrijpen welk digitaal kanaal (Google-zoekactie, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) jij prefereert, kunnen we onze marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we jouw naam, e-mailadres, IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van je postcode en alle andere in deze Verklaring vermelde of anderszins door jou aan ons verschafte informatie verwerken, als dat voor een van de in de vorige paragraaf vermelde doelen vereist is. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.5.3.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid en gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan);); (b) voor het naleven van juridische procedures; (c) om te voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken wij je naam, e-mailadres, geboortedatum, jouw correspondentie met Ayvens, jouw gebruik van Diensten en enige andere in deze Verklaring genoemde informatie , als deze vereist is voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doelen. Tevens kunnen wij informatie verkregen uit publieke bronnen verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Zie ook hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.6 GEGEVENS OVER ZAKELIJKE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S (handelaren)

4.6.1 REGISTRATIE EN AANKOOP **4.6.1.a Registratie als professioneel handelaar** *Wat houdt dit doel in?* Om een Ayvens Occasion op een veiling te kunnen kopen of een voertuig via een van onze carremarketing websites te kunnen kopen, moeten handelaren bij Ayvens zijn geregistreerd als professioneel handelaar. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang (en is ook gerelateerd aan levering van de Dienst voor de uitvoering van een overeenkomst, waaronder beoordeling, acceptatie en kredietwaardigheidstoetsing of op basis van een wettelijke verplichting. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij jouw naam, contactgegevens (waaronder jouw e-mailadres, telefoonnummer), jouw identiteitsbewijs en informatie met betrekking tot jouw bedrijf, inclusief Kamer van Koophandel-uittreksel en btw-verklaring. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.6.1.b Aankoop van Ayvens occasions** *Wat houdt dit doel in?* Wij verwerken jouw informatie met betrekking tot jouw (potentiële) aankoop van (a) Ayvens occasion(s) en andere gerelateerde Diensten via een veiling of de carremarketing website. Dit omvat de uitvoering van het koopcontract, de levering en het afhandelen van de betalingstransactie. Deze verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang (en is ook gerelateerd aan de levering van de Dienst voor het afsluiten en uitvoering van het koopcontract). *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij jouw naam, contactgegevens (waaronder jouw e-mailadres, telefoonnummer), jouw identiteitsbewijs en informatie met betrekking tot jouw bedrijf, inclusief Kamer van Koophandel-uittreksel en btw-verklaring, de voor het afsluiten van de transactie vereiste details, waaronder bankgegevens. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.6.2 HANDELAARSCONTRACT **4.6.2.a Om met jou te communiceren** *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen jouw informatie wanneer je contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren (of in een van onze occasioncentra informatie geeft), bijvoorbeeld wanneer je ons vragen, suggesties, complimenten of Klanten stuurt, of wanneer je een offerte voor onze Diensten aanvraagt. We kunnen contact met je opnemen over een (potentiële) aankoop van een voertuig. Deze verwerking gebeurt op basis van jou toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang (en is ook gerelateerd aan levering van de Dienst voor de uitvoering van het leasecontract dat wij met de Handelaar hebben). *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we jouw naam, je zakelijke contactgegevens, jouw correspondentie met Ayvens over je vraag/verzoek en alle andere persoonsgegevens gebruiken zoals je die aan ons hebt gegeven en/of die vereist zijn om je passend te antwoorden. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.   **4.6.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie** *Wat houdt dit doel in?* Wij gebruiken jouw persoonsgegevens wanneer wij je een enquête sturen om jouw feedback over onze Diensten te verzamelen, waarbij we een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met jouw toestemming, of wanneer we gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je marketingcommunicatie zenden om je te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. Wanneer we contact met je opnemen over enquêtes of marketingcommunicatie, zullen wij dat doen per e-mail of via schriftelijke nieuwsbrieven/brochures/magazines (mailings via de post). Indien je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via de in deze verklaring gegeven [contactmogelijkheden](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ad9b2693-0c3f-433d-a46e-5aba1f8f746e).  *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel gebruiken we je naam, je adres, je e-mailadres, je kentekennummer en jouw interesses (zoals jij die hebt opgegeven).    *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.6.3 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.6.3.a Managementrapportage** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen van Ayvens waarin we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites en Diensten, bepalen van gebruikstrends, beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om jouw gebruik van onze online Diensten en applicaties mogelijk te maken, kunnen wij gegevens analyseren, die we verzamelen tijdens het gebruik van onze digitale media en deze combineren met de via cookies verzamelde informatie. Om bijvoorbeeld beter te kunnen begrijpen welk digitaal kanaal (Google-zoekactie, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) jij prefereert, kunnen we onze marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we jouw naam, e-mailadres, IP-adres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van je postcode en alle andere in deze verklaring vermelde of anderszins door jou aan ons verschafte informatie verwerken, als dat voor een van de in de vorige paragraaf vermelde doelen vereist is. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.6.3.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid en gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan);); (b) voor het naleven van juridische procedures (c) het voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken wij je naam, e-mailadres, de geboortedatum, - in geval van een bedrijf van de uiteindelijke belanghebbende van het bedrijf. We kunnen ook de naam, het adres en datum, geboorteplaats en -land van de perso(o)n(en) die de onderneming tegenover Ayvens vertegenwoordigen, jouw correspondentie met Ayvens, jouw gebruik van Diensten en enige andere in deze verklaring genoemde informatie verwerken, als deze vereist is voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doelen. Tevens kunnen wij informatie verkregen uit publieke bronnen verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.7 GEGEVENS OVER LEVERANCIERS

4.7.1 LEVERANCIERS ACCOUNTMANAGEMENT **4.7.1.a Voor het voorbereiden, beheren en geven van het Leveranciers account** *Wat houdt dit doel in?* We verzamelen jouw gegevens voor het afhandelen van het dagelijks beheer en administratie van de Leveranciersaccounts, zoals het bijhouden van contracten, en om jou te informeren over alle belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de Diensten die je verleent en andere informatie die voor het Leverancierscontract en- account relevant is. Deze verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van het contract dat wij met je hebben of op basis van een wettelijke verplichting. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we zakelijke contactinformatie en inloggegevens van onze online Leveranciers accounts verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:/?sc_mode=edit&sc_itemid=%7bF4C8939D-831F-4C87-A397-572C3A411278%7d&sc_version=1&sc_lang=nl-NL&sc_site=LeaseplanCom-nl#Paragraph14)’. **4.7.1.b Om met jou te communiceren.** *Wat houdt dit doel in?* Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen (zoals per e-mail of telefoon, of via onze website). In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken om je vraag/verzoek te beantwoorden. We kunnen bijvoorbeeld ook contact met je opnemen over dagelijks beheer en administratie van jouw Leveranciersaccount. Deze verwerking gebeurt op basis van de uitvoering van het contract, ons gerechtvaardigd belang, of met jouw toestemming. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we jouw naam, je zakelijke contactgegevens, jouw correspondentie met Ayvens over je vraag/verzoek en alle andere persoonsgegevens gebruiken zoals je die aan ons hebt gegeven en/of die vereist zijn om je passend te antwoorden. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:/?sc_mode=edit&sc_itemid=%7bF4C8939D-831F-4C87-A397-572C3A411278%7d&sc_version=1&sc_lang=nl-NL&sc_site=LeaseplanCom-nl#Paragraph14)’. **4.7.1.c Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie.** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken je persoonsgegevens om je enquêtes te sturen waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken. Met jouw toestemming, of wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunnen we je andere communicatie zenden, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en huidige en toekomstige producten en Diensten van Ayvens. We sturen je dergelijke informatie in de vorm van een periodieke e-mail of een e-mail waarin wij je vragen om je feedback over onze Diensten en andere aan het voertuig verrichte Diensten. We kunnen je ook per post nieuwsbrieven/brochures/magazines toesturen. Als je geen enquêtes of marketingcommunicatie van ons meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via de in deze [Verklaring gegeven ](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/146b15a2-5a1e-4a2a-af8c-2360d0ec04b2)[Privacyrechten formulier](targetSelf:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/146b15a2-5a1e-4a2a-af8c-2360d0ec04b2). Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel? Voor dit doel kunnen wij je naam en je zakelijke contactgegevens verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:/?sc_mode=edit&sc_itemid=%7bF4C8939D-831F-4C87-A397-572C3A411278%7d&sc_version=1&sc_lang=nl-NL&sc_site=LeaseplanCom-nl#Paragraph14)’. 4.7.2 AYVENS BEDRIJFSTERREINEN **4.7.2.a Toegang en beveiligingscontrole tot Ayvens-bedrijfsterreinen** *Wat houdt dit doel in?* Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je ons op ons bedrijfsterrein bezoekt, om te zorgen voor passende toegangscontrole en -beveiliging, waarin wij een gerechtvaardigd belang hebben (veiligheid en bescherming van onze eigendommen). *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel mogen wij je naam, je contactgegevens en de persoon die je bezoekt verwerken. We kunnen ook video en/ of audio informatie over je verwerken via video en audio opname apparatuur, zoals CCTV.   *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.7.3 LEVERANCIERSRAPPORTAGE **4.7.3.a MyFleet** *Wat houdt dit doel in?* Wij verschaffen de online rapportagetool “MyFleet”. De contactpersonen van de Klant kunnen op deze tools inloggen om de status van hun wagenpark te bekijken, schaderapportages, contract management en andere fleetreporting functies te gebruiken, zoals dashboardrapportage, trendanalyserapportage, kilometerstand en eind van de leasetermijn. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang (en is ook gerelateerd aan de levering van de Diensten voorde uitvoering van het leasecontract dat wij met onze Klant hebben. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verzamelen wij contactgegevens en functie (bijvoorbeeld (internationaal) wagenparkbeheerder) of contactpersoon van de Klant en inloggegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord). *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.7.4 ZAKELIJKE DOELEN VAN AYVENS **4.7.4.a Management rapportage** *Wat houdt dit doel in?* We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende bedrijfsgerelateerde doelen van Ayvens waarin we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkelen van nieuwe producten, uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites en Diensten, bepalen van gebruikstrends, beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Om je gebruik van online Diensten of applicaties te ondersteunen, kunnen we data analyseren die we krijgen als je onze digitale media gebruikt, en die kunnen we combineren met informatie die we krijgen via cookies. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen welke digitale kanalen (Google search, e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) jij het fijnst vindt. We kunnen onze communicatie en marketing activiteiten optimaliseren of verminderen per kanaal en per apparaat. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel kunnen we je naam, e-mailadres, je IP-adres, gender, geboortedatum, woonplaats, postcode, en andere informatie zoals genoemd in deze privacyverklaring of op andere wijze door jou aan ons gegeven, voor zover nodig voor een van de bovengenoemde doelen. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’. ** 4.7.4.b Naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van Ayvens** *Wat houdt dit doel in?* Om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of waar wij een gerechtvaardigd belang hebben, verwerken wij jouw persoonsgegevens als passend of vereist: (a) volgens toepasselijke wet- en regelgeving, of buitenlandse wetgeving waarvoor we via bedrijfsbeleid en gerechtvaardigd belang hebben om daaraan te voldoen (bijvoorbeeld wet- en regelgeving om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme en corruptie tegen te gaan);); (b) voor het naleven van juridische procedures; (c) om te voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties waaronder overheids- en/of regeringsinstanties buiten het land waarin jij woonachtig bent; (d) het afdwingen van onze voorwaarden en ons toepasselijke beleid; (e) het beschermen van onze activiteiten; (f) het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van jou of anderen en (g) om ons in staat te stellen tot het treffen van bepaalde maatregelen of beperken van de schade die wij mogelijk oplopen. *Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?* Voor dit doel verwerken wij de naam, e-mailadres, de geboortedatum, van de uiteindelijke belanghebbende van de wederpartij waarmee Ayvens zaken wil doen. We kunnen ook de naam, e-mailadres en datum, geboorteplaats en -land van de perso(o)n(en) die de onderneming tegenover Ayvens vertegenwoordigen, jouw correspondentie met Ayvens verwerken, je levering van Diensten en enige andere in deze verklaring genoemde informatie, als die vereist is voor een van de in de vorige paragraaf genoemde doelen. Tevens kunnen wij informatie verkregen uit publieke bronnen verwerken. *Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?* Alleen wanneer wij dat moeten doen krachtens de wet- en regelgeving waaraan Ayvens is onderworpen, zullen jouw persoonsgegevens aan toezichthoudende autoriteiten, belastingautoriteiten en onderzoeksinstanties worden doorgegeven. Zie hoofdstuk ‘[Delen van gegevens met derde partijen](targetSelf:#Paragraph14)’.

5. Delen van gegevens met derde partijen

Behalve wat voor elk bovenstaand doel wordt aangegeven over het delen van persoonsgegevens, kunnen we ook persoonsgegevens delen:

Ook gebruiken en delen we jouw persoonsgegevens zoals vereist of passend, met name wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of daarbij een gerechtvaardigd belang in hebben:

6. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Vanwege het wereldwijde karakter van onze organisatie en Diensten kunnen jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een land anders dan het land waarin jij woont.

De Europese Commissie is van mening dat bepaalde niet-EER-landen volgens de EER-normen een toereikend niveau van gegevensbescherming bieden (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals via contractuele overeenkomsten, afgesloten met derde partijen.

7. Veiligheid en opslag

Helaas bestaat er geen overdrachts- of opslagsysteem dat gegarandeerd 100% veilig is. Als je een reden hebt om te geloven dat jouw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als je vermoedt dat de veiligheid van een account die je bij ons hebt, gesaboteerd is), meld het probleem dan direct aan ons door contact met ons op te nemen via de in deze verklaring gegeven contactgegevens.

8. Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

9. Je rechten en contact met ons opnemen

Jouw rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via het Privacyrechten formulier op onze website om gebruik te maken van je rechten. We zullen volgens het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen zoals je dat in het contactformulier hebt opgegeven, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Wij wijzen je erop dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die zijn begonnen voordat een dergelijke wijziging of verwijdering werd aangevraagd. Er kan ook resterende informatie zijn die in onze databases en andere gegevensdragers achterblijft, die niet zal worden verwijderd.

Vragen?

Wij verzoeken je bij eventuele vragen of klachten over deze verklaring of om je rechten uit te oefenen, via het Privacyrechten formulier contact met ons op te nemen.

Je kunt ook:

· Contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG) per mail via privacy.nl@ayvens.com of per post: t.a.v. Afdeling Compliance & Privacy, Postbus 3001, 1300 EB Almere.

· Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is, verzoeken we je in je e-mails aan ons geen gevoelige informatie op te nemen.

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze verklaring wijzigen. In de “Laatst bijgewerkt” legenda bovenaan deze pagina kun je zien wanneer deze Verklaring voor het laatst is herzien. Wijzigingen in deze Verklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring over de diensten publiceren.