Δήλωση περί απορρήτου

Δήλωση περί απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Μισθωτών - Νομικών Εκπροσώπων - Πραγματικών Δικαιούχων - Εγγυητών

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε (download) τη δήλωσή μας περί απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Μισθωτών – Νόμιμων εκπροσώπων – Πραγματικών Δικαιούχων – Εγγυητών πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (link).

Δήλωση περί απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οδηγών Μισθωμένων Οχημάτων

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε (download) τη δήλωσή μας περί απορρήτου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Οδηγών μισθωμένων οχημάτων πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο (link).