Φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Μείνετε ενήμεροι για τη φορολογία αυτοκινήτων

Στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, του στόχου μείωσης των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου και της γρήγορης διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους της χώρας μας, έχουν θεσμοθετηθεί σειρά μέτρων και κινήτρων με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τόσο για τους οδηγούς, όσο και για τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γίνει η κυρίαρχη επιλογή για ολοένα και περισσότερους οδηγούς στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως η συναρπαστική εμπειρία οδήγησης και η φιλικότητα προς το περιβάλλον. Επιπλέον, έχουν πλέον γίνει διαθέσιμα πολλά φορολογικά κίνητρα για τους χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι φορολογικές αυτές ευκαιρίες περιλαμβάνουν την απαλλαγή από τον φόρο ταξινόμησης οχημάτων, τη χαμηλότερη φορολόγηση που βασίζεται στις εκπομπές CO2 και την υψηλότερη επιστροφή ΦΠΑ. Έτσι, η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων είναι πιο προσιτή από ποτέ και ωφελεί τόσο το περιβάλλον όσο και τον οδηγό.

Οι νέοι φόροι αποσκοπούν στο να επιλέγουν περισσότεροι άνθρωποι αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές CO2 . Όλα τα αυτοκίνητα, εκτός από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υπόκεινται σε πρόσθετη επιβάρυνση CO2 με βάση την κατανάλωση CO2 κατά την οδήγηση. Για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με υψηλές εκπομπές CO2 , η επιβάρυνση CO2 θα κάνει το αυτοκίνητο ακριβότερο.

Συγκεκριμένα, εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αξία ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς τον χρήστη, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

Επιπλέον, χορηγείται προσαυξημένη κατά 50% δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως τις 40.000 ευρώ και κατά 25% για το υπερβάλλον ποσό. Τα αντίστοιχα ποσοστά υπερέκτασης για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, είναι 30% και για το υπερβάλλον ποσό 15%.

Τέλος, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελείας.

ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 3

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» έχει ως στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης κινητικότητας. Μέσω του προγράμματος μπορεί να επιδοτηθεί η μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων, η εγκατάσταση έξυπνου φορτιστή και η προαιρετική απόσυρση του παλαιού οχήματος. Την επιδότηση δικαιούνται τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και εταιρίες και ισχύει για όλες τις μισθώσεις που έχουν ξεκινήσει από 1η Μαΐου 2024 και δύναται να επιλεχθούν προς ένταξη στη δράση.

Πιο συγκεκριμένα:

Φυσικά πρόσωπα

Εταιρίες

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και το πως μπορείτε να αξιοποιήσετε τα προνόμια που δίνονται μέσω του προγράμματος, καλώντας μας στο 2111203930 (Αθήνα) ή στο 2310365448 (Θεσσαλονίκη).