Informacja dla byłych pracowników o zmianie administratora danych osobowych

z ALD na Ayvens („Klauzula Informacyjna RODO”)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

LeasePlan Fleet Management (Polska) spółka z ograniczona odpowiedzialnością (po zmianie nazwy: Ayvens Poland spółka z ograniczona odpowiedzialnością) ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa KRS: 0000093257, NIP: 9511998872

Z Administratorem można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych za pomocą formularza kontaktowego lub na adres privacy-officer@leaseplan.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym adresem siedziby Administratora.