Ubezpieczenia Ayvens

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA / GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF INSURANCE

Archiwum OWU [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.09.2018](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-i-assistance-z-dnia-01092018.pdf?rev=-1) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 21.09.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-21092016.pdf?rev=-1) [OWU Auto Casco z Assistance z dnia 01.06.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-auto-casco-z-assistance-z-dnia-01062016.pdf?rev=-1) [OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z dnia 21.09.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-nastpstw-nieszczliwych-wypadkw-z-dnia-21092016.pdf?rev=-1) [OWU Następstw Nieszczęsliwych Wypadków z dnia 01.06.2016](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-nastpstw-nieszczsliwych-wypadkw-z-dnia-01062016.pdf?rev=-1) [OWU Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilinej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym z dnia 14.04.2014](targetSelf:/-/media/leaseplan-digital/pl/documents/archiwum-owu/owu-ubezpieczenia-odpowiedzialnoci-cywilinej-posiadaczy-pojazdw-mechanicznych-w-ruchu-zagranicznym-z.pdf?rev=-1)
Czy mój samochód posiada ubezpieczenie OC/AC w Ayvens? Sprawdź swoją umowę leasingu aby ustalić, czy Twój pojazd jest ubezpieczony w Ayvens. Jeśli samochód jest ubezpieczony w Ayvens możesz pobrać certyfikat polisy OC na portalu [My Ayvens](targetBlank:https://portal.leaseplan.pl/) lub kontaktując się z infolinią Ayvens pod numerem: [+48 22 699 99 99](targetSelf:tel:0048226999999).Czy mój samochód jest także ubezpieczony za granicą? Zakres ubezpieczenia różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia OC/AC/NNW ASS oraz zawartej umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem. Jeśli Twój pojazd jest ubezpieczony w Ayvnes, to zakres ubezpieczenia obejmuje większość krajów europejskich. Szczegółowy zakres informacji znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Karcie Produktu (patrz dokumenty powyżej). Listę krajów, w których obowiązuje polskie ubezpieczenie OC oraz w których obowiązuje Zielona Karta lub konieczność zawarcia ubezpieczenia granicznego sprawdzisz na stronie: [https://pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu](targetBlank:https://pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu).

Masz więcej pytań? Jesteśmy tu po to, by Ci pomóc!

Napisz do nas
Infolinia Ayvens: +48 22 699 99 99
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/7 dni w tygodniu