23068287-4_blog_e-bike3_500x359

Co2-rapportageplicht komt eraan

1 min leestijdWagenparkbeheer
De overheidsmaatregel ‘CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’ gaat vanaf 1 juli a.s. in voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.
Deel dit bericht

Werkgevers moeten vanaf de genoemde datum het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers registreren, zodat dit in 2025 gerapporteerd kan worden.

Zakelijk verkeer en woon-werkverkeer zorgen voor meer dan 50 procent van de gereden kilometers in Nederland. De CO2-rapportageplicht helpt bedrijven inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot, bewustwording te vergroten en zakelijke mobiliteit te verduurzame

Wat moet je rapporteren?

Bedrijven moeten het totaal aantal zakelijke en woon-werk kilometers en de gebruikte brandstof registreren. Ook moet worden aangegeven welk vervoersmiddel is gebruikt: auto, fiets, openbaar vervoer of deelvervoer. Deze informatie moet via de website van de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) worden ingediend.

Waarom moet je rapporteren?

Veel bedrijven werken al aan verduurzaming, waaronder groener reizen. Door resultaten vast te leggen, kunnen ze hun voortgang beter vergelijken en zien of ze op de goede weg zijn.

De overheid wil bedrijven zo stimuleren hun groene doelen te halen. In 2026 zal het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat evalueren of het landelijke CO2-reductiedoel van 1,5 megaton wordt gehaald. Zo niet, dan kan een wettelijke norm worden ingesteld om bedrijven te dwingen zuiniger en schoner te reizen.

Voor wie geldt de rapportageplicht?

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten hun gegevens rapporteren. Kleinere bedrijven mogen ook rapporteren als ze inzicht willen in hun CO2-uitstoot. Ayvens adviseert graag bij het verzamelen van informatie. Ook al gaat de verplichte registratie pas op 1 juli in, raden we aan om nu alvast te beginnen, zodat je goed voorbereid bent.

Geplaatst op February 2, 2024

February 2, 2024
Deel dit bericht

Andere artikelen

Schoner reizen
Vergelijk de kosten: elektrisch vs. benzine09 April - 3 min leestijd
Wagenparkbeheer
Indexeren van normleasebedragen - hoe doe je dat?04 January - 4 min leestijd
Wagenparkbeheer
Hoe bespaar je kosten op je wagenpark?17 February 2023 - 2 min leestijd