23128376-1_blogvisual_normlease_jan_2024_500x359

Indexeren van normleasebedragen - hoe doe je dat?

4 min leestijdWagenparkbeheer
De leaseprijs van een auto wordt beïnvloed door verschillende factoren. Economische trends, zoals inflatie en renteveranderingen, kunnen leasetarieven verhogen, waardoor een leaseauto misschien niet meer binnen het budget van medewerkers past.

Het is daarom verstandig om de normleasebedragen te indexeren en aan te passen aan deze veranderingen. In deze blog bespreken we normleasebedragen, factoren die de kosten van autoleasing beïnvloeden, en de voor- en nadelen van aanpassing.
Deel dit bericht

Wat zijn normleasebedragen?

Leasebudgetten helpen bedrijven te bepalen welke leaseauto een medewerker mag rijden. Dit budget (ook wel normleasebedrag genoemd) is een maandelijkse berekening gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto, de looptijd van het leasecontract, het aantal kilometers per jaar en eventuele extra opties. Het zorgt voor duidelijkheid, omdat per functieniveau een maximaal maandbedrag is vastgesteld voor de auto. Dit voorkomt discussies, omdat medewerkers binnen hetzelfde functieniveau gelijk worden behandeld en het vermindert vragen aan de wagenparkbeheerder.

Total Cost of Ownership (TCO)

De kosten van een leaseauto worden door meer dan alleen de leaseprijs bepaald. Om de totale kosten van een auto goed in beeld te krijgen, is het belangrijk om ook variabele kosten zoals brandstof of elektriciteit mee te nemen. Dit heet de Total Cost of Ownership, of TCO-methode. Deze methode zorgt ervoor dat de verwachte kosten dichter bij de werkelijke kosten liggen, wat helpt bij een nauwkeurige begroting.

Het voordeel van de TCO-methode is dat medewerkers beter inzicht krijgen in de totale kosten en gestimuleerd worden om een zuinigere auto te kiezen. Een auto met een hogere catalogusprijs heeft niet altijd een hogere TCO. Omdat brandstof- of energiekosten ook meetellen in het leasebudget, blijft er minder budget over voor een duurdere auto als deze kosten hoog zijn. Daarom is het voordelig om een zuinige auto te kiezen, wat ook bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie.

Daarnaast geeft de TCO-methode werknemers de mogelijkheid om hun mobiliteitspakket zelf samen te stellen. Een goedkopere of zuinigere auto kan worden gecombineerd met een e-bike of openbaar vervoer, wat een stap is richting een flexibel mobiliteitsbeleid.

Wat doen de prijsontwikkelingen van brandstof en energie?

Een belangrijk onderdeel van de leasekosten zijn de brandstof- en energiekosten. Dit kan wel tot een derde van de totale leaseprijs zijn.

Na de coronapandemie trok de economie weer aan, wat leidde tot hogere brandstof- en energieprijzen. De oorlog in Oekraïne begin 2022 zorgde voor nog hogere kosten door sancties tegen Rusland en onzekere olie- en gasleveringen. Het kabinet verlaagde per 1 april 2022 de belasting op benzine en diesel en stelde per 1 januari 2023 een prijsplafond op energie in, wat de totale autokosten verlaagde.

Bij elektrische auto's is de laadwijze belangrijk. Publieke laadkosten variëren sterk, dus het is belangrijk te weten waar en hoe vaak er wordt geladen: thuis, bij een publieke laadpaal, onderweg, of op kantoor. De laadkeuzes beïnvloeden de totale kosten van een elektrische auto. We gebruiken een gemiddelde laadmix voor een goede normbepaling, waarin alle laadmethoden zijn inbegrepen.

De elektriciteitsprijzen dalen momenteel en de energiebelasting op stroom daalt waarschijnlijk licht in 2024. Het prijsplafond voor huishoudens en kleinverbruikers vervalt in 2024, waardoor de kosten van elektriciteit afhankelijk zullen zijn van het nieuwe kabinet en de energiemarkt.

De accijnskorting op brandstof werd verlengd tot 30 juni 2023, maar daarna afgebouwd. Hierdoor stegen de brandstofprijzen weer snel.

Wat doet de prijsontwikkeling van auto's?

In de afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met lange levertijden van nieuwe auto’s, waardoor de onbalans tussen vraag en aanbod leidde tot oplopende prijzen. Pas nu zien we levertijden bij de meeste autofabrikanten weer normaliseren, met als gevolg dat vraag en aanbod ook weer dichter bij elkaar komen. In de praktijk betekent het dat de catalogusprijzen van auto’s niet per se dalen, maar dat importeurs korting geven om van hun voorraden af te komen. Elektrische auto’s lijken wel daadwerkelijk goedkoper te worden. Sinds januari heeft met name Tesla de prijzen van de modellen verlaagd en meerdere fabrikanten volgen nu dit voorbeeld.

De prijzen van auto-onderdelen zijn echter weer gestegen. Ook zijn er hogere kosten voor onderhoud en reparatie door verhoogde werkplaatstarieven, omdat bijvoorbeeld salarisstijgingen van monteurs -gezien het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt- worden doorbelast. Ook zijn de premies van autoverzekeringen hoger, deels als reactie op de stijgende reparatiekosten.

In minder dan twee jaar tijd is de rente om geld te lenen op de Europese kapitaalmarkt opgelopen van een negatieve rente naar een huidige rente van boven de 3%. Dit heeft als gevolg dat er een veel groter rentecomponent in het leasetarief moet worden opgenomen dan voorheen. Al deze ontwikkelingen hebben effect op de kosten van een leaseauto.

Normleasebudgetten zijn de afgelopen jaren veel besproken in organisaties. Deze budgetten bepalen de limiet voor lease-uitgaven. De vraag is of en hoe vaak ze aangepast moeten worden aan de inflatie. Er zijn geldige argumenten voor en tegen het aanpassen van deze budgetten, en het is belangrijk om de bredere context en mogelijke gevolgen te overwegen.

Argumenten voor aanpassing:

Argumenten tegen aanpassing:

Het besluit over het aanpassen van leasebudgetten moet gebaseerd zijn op de behoeften van zowel werknemers als werkgevers. Werkgevers willen mobiliteitsbudgetten beheersen en hun wagenpark verduurzamen, terwijl ze werknemers een passende auto willen bieden. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen werknemerstevredenheid en kostenbeheersing.

Het wel of niet indexeren van normleasebedragen is een ingewikkeld proces. Ayvens voert veel gesprekken met bedrijven waarbij dit onderwerp speelt en heeft de expertise in huis om samen te kijken wat voor jouw bedrijf en medewerkers het beste is. De adviseurs van Ayvens gaan dan ook graag het gesprek met je aan om te kijken waar wij kunnen ondersteunen in dit traject.

Wij vertellen je graag meer over het indexeren van normleasebedragen. Neem contact op met onze Mobility Consultants.

Geplaatst op January 4, 2024

January 4, 2024
Deel dit bericht

Andere artikelen

Schoner reizen
Vergelijk de kosten: elektrisch vs. benzine09 April - 3 min leestijd
Wagenparkbeheer
Co2-rapportageplicht komt eraan02 February - 1 min leestijd
Wagenparkbeheer
Hoe bespaar je kosten op je wagenpark?17 February 2023 - 2 min leestijd