Large-GettyImages-540529776

ALD selger datterselskap i Norge

Tar 1 min å lesePresse
ALD har inngått en avtale om å selge seks datterselskap, og har besluttet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 28. april 2023 for å godkjenne oppkjøpet av LeasePlan.
Del dette

Mars 2023

ALD har inngått en avtale om salg av sine datterselskaper i Irland, Portugal og Norge1, samt LeasePlans datterselskaper i Luxembourg, Finland og Tsjekkia, til Credit Agricole Consumer Finance og Stellantis.

Disse salgene vil skje i tråd med forpliktelsene ALD har gjort i forbindelse med godkjennelsen av oppkjøpet av LeasePlan fra den europeiske kommisjonen.

Den kombinerte flåten til disse seks enhetene representerte omtrent 100 000 kjøretøy eller 3% av den totale flåten til ALD og LeasePlan per 31. desember 2022.

ALD styret har besluttet å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2023 for å godkjenne ALDs oppkjøp av LeasePlan. Ferdigstillelse av oppkjøpet vil skje samme dag.

*1*Med unntak av NF Fleet Norway, et selskap som eies av ALD og Nordea sammen.

Publisert den 22. mars 2023
22. mars 2023
Del dette

Relaterte artikler

Presse
ALD Automotive | LeasePlan offentliggjør hva det nye navnet blir16 oktober 2023 - Tar 2 min å lese
Presse
ALD Automotive fullfører oppkjøpet av LeasePlan og kunngjør lokale endringer i ledelsen23 mai 2023 - Tar 2 min å lese
Presse
Siste oppdatering rundt fusjoneringen mellom ALD og LeasePlan28 november 2022 - Tar 1 min å lese